Around The World: Challenge -#27

atw1.gif(Google translate from Czech)

I have been sitting on the keyboard for an hour and thinking in vain about a funny introduction. I won't extend it and I'm going straight to the point :-)Welcome to the announcement of 27th round of a simple photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Why another competition?
Because there is never enough competition :-).
Because I want to know the world through the eyes of Hive users.
Because everyone can take part in this competition :-)

How to participate?
There is still only one rule for participating in the competition. Use a tag

#aroundworld
in your competition entry.

Here are a few recommendations:

  • write the mark in one of the first five places
  • add a description of the competition photo where it was taken (place and state)
  • if possible, include a link to your competition photo in the comments below this article

And what will be the rewards when it's a competition?
Don't worry, the prizes for the selected winners are as follows

First place ... 1 HBD
Second place ... 0.6 HBD
Third place ... 0.4 HBD

Users who enter the photo contest in the form of a daily report for Actifit will also receive AFIT tokens for the main prize as follows:

First place ... 100 AFIT
Second place ... 60 AFIT
Third place ... 40 AFITSatisfied? If so, run away to take photos, because your time to enter the competition is just starting to shorten :-). The 27th round ends on November 20, 2020 at 20:00 CET

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Už hodinu sedím nad klávesnicí a marně přemýšlím nad vtipným úvodem. Nebudu to prodlužovat a jdu rovnou k věci :-)Vítejte u vyhlášení 27 kola jednoduché fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Proč další soutěž?
Protože soutěží není nikdy dost :-).
Protože chci poznat svět očima uživatelů Hive.
Protože této soutěže se může účastnit úplně každý :-)

Jak se zúčastnit?
Pro účast na soutěži stále platí jediné pravidlo. Použít značku

#aroundworld
ve vašem soutěžním příspěvku.

K tomu pár doporučení:

  • značku napsat na jednom z prvních pěti míst
  • k soutěžní fotografii přidat popis, kde byla pořízena (místo a stát)
  • pokud možno vložit do komentářů pod tento článek odkaz na vaši soutěžní fotografii

A jaké budou odměny, když je to soutěž?
Nemějte obavy, ceny pro vybrané výherce jsou následující

První místo ... 1 HBD
Druhé místo ... 0.6 HBD
Třetí místo ... 0.4 HBD

Uživatelé, kteří přihlásí do soutěže fotografii formou denního hlášení pro Actifit, dostanou k hlavní výhře ještě tokeny AFIT takto

První místo ... 100 AFIT
Druhé místo ... 60 AFIT
Třetí místo ... 40 AFITSpokojeni? Pokud ano, tak utíkejte pořizovat fotografie, protože váš čas pro přihlášení do soutěže se právě začíná krátit :-). 27 kolo totiž končí 20.11.2020 ve 20:00 SEČ

linka.png
disc2.png