Around The World: Challenge -#26 Evaluation (vyhodnocení)

atw1.gif(Google translate from Czech)

We have a new record in the competition !!Welcome to the announcement of the results of 26th round of a simple photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Yes. Nine applicants for prizes sent their photos to the 26th round of the competition :-). This is the largest number of participants so far. Thank you all!


Let's take a look at the individual competitors

@browery, after overcoming the disease, is back in full force. His photographs from the surroundings of the Belgian Mons and the Ardennes are definitely worth seeing.
bro.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201108t211059426z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201109t182641380z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201110t204522023z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201111t201221359z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201112t205223302z


@cezary-io added more photos from London and the surrounding area
cez.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201108t194054760z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201111t223642421z


@sk1920 is going through a difficult period, but he still sent a competition photo
sk1920.jpeg


@mcmira invited us to tour the surroundings of the village of Omice near Brno and to an exhibition of space technology. Omice have one peculiarity. It is the seat with the largest concentration of Hive users in the Czech Republic :-)
mcmira.jpeg

https://peakd.com/cesky/@mcmira1/zpatky-do-minulosti-v-brne-back-to-the-past-in-brno


@hairyfairy introduced us to some places in Brno
hairy.jpeg

https://peakd.com/cesky/@hairyfairy/a-jako-anhropos-b-jako-babyka


@papowich takes photos in motion :-)
papowich.jpeg


@racibo bravely overcomes the difficulties of his work and still takes pictures of his Gdańsk and surroundings :-)
raci.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201106t192150838z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201112t213209944z


@hallmann takes photos of Krakow with his Polaroid
hall.png


@pavelsku probably suffers from autumn weather and so he remembered the holiday on the Greek islands :-)
pavelsku.jpegReally good "harvest" :-). To simplify the evaluation, I chose in the first positions places that are new to me.

First place ... @papowich
(1 HBD + 100 AFIT)
Second place ... @mcmira
(0.6 HBD)
Third place ... @pavelsku
(0.4 HBD)


Special price ... @browery
(1.2 HBD + 120 AFIT)


Thank you for participating in the competition
@hallmann, @hairyfairy
(0.2 HBD)
@racibo, @cezary-io, @sk1920
(0.1 HBD + 40 AFIT)Snímek z 20201114 205506.png
Snímek z 20201114 204717.png


Thanks again to everyone for their participation and photos :-)If you still do not know how to participate in this competition, click on the logo (gif) of the competition at the end of the article and learn more. There are currently 27 rounds running, which ends on 20.11.2020 at 20:00 CET

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive


Máme v soutěži nový rekord !!Vítejte u vyhlášení výsledků 26 kola jednoduché fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Ano. Do 26 kola soutěže zaslalo své fotografie devět uchazečů o ceny :-). To je zatím největší počet účastníků. Všem vám děkuji!


Pojďme se spolu podívat na jednotlivé soutěžící

@browery, po překonané nemoci, je opět v plné síle. Jeho fotografie z okolí belgického Mons a Ardén určitě stojí za zhlédnutí

https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201108t211059426z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201109t182641380z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201110t204522023z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201111t201221359z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201112t205223302z


@cezary-io přidal další fotografie z Londýna a okolí

https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201108t194054760z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201111t223642421z


@sk1920 prožívá těžké období, ale i tak zaslal soutěžní fotografii


@mcmira nás pozval na prohlídku okolí vesnice Omice nedaleko Brna a na výstavu kosmické techniky. Omice mají jednu zvláštnost. Je to sídlo s největší koncentrací uživatelů Hive v České republice :-)

https://peakd.com/cesky/@mcmira1/zpatky-do-minulosti-v-brne-back-to-the-past-in-brno


@hairyfairy nám představil některé místa v Brně

https://peakd.com/cesky/@hairyfairy/a-jako-anhropos-b-jako-babyka


@papowich fotí zásadně v pohybu :-)


@racibo statečně překonává obtíže své práce a stále při tom fotí svůj Gdaňsk a okolí :-)

https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201106t192150838z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201112t213209944z


@hallmann se svým Polaroidem pořizuje fotografie Krakova


@pavelsku zřejmě trpí podzimním počasím a tak zavzpomínal na dovolenou na řeckých ostrovech :-)Opravdu pořádná „úroda“ :-). Abych si zjednodušil hodnocení, vybral jsem na první pozice místa, která jsou pro mne nová.

První místo … @papowich
(1 HBD + 100 AFIT)
Druhé místo … @mcmira
(0.6 HBD)
Třetí míso … @pavelsku
(0.4 HBD)


Zvláštní cena … @browery
(1.2 HBD + 120 AFIT)


Poděkování za účast na soutěži
@hallmann, @hairyfairy
(0.2 HBD)
@racibo, @cezary-io, @sk1920
(0.1 HBD + 40 AFIT)

Ještě jednou děkuji všem za jejich účast a fotografie :-)Pokud ještě stále nevíte jak se této soutěže zúčastnit, klikněte na logo (gif) soutěže na konci článku a dozvíte se více. Právě běží 27 kolo, které končí 20.11.2020 ve 20:00 SEČ

linka.png
#aroundworld

disc2.png