Around The World: Challenge -#26

atw1.gif(Google translate from Czech)

I will probably have to rename the competition. So far, it seems that the "world" has shrunk only to Europe :-)
Wouldn't there be competitive hiveyans elsewhere in the world?Welcome to the announcement of the 26th round of a simple photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Why the competition?
I want to know the world through your eyes. No travel agency can give me the perspective of a home user. Every day, millions of people take a photo of their surroundings. The competition is the "driving force" for publishing your pictures and for me the opportunity to get to know the world :-)


How to participate?
Just follow one rule and a few recommendations. The rule is to use a tag in your photo article

#aroundworld

For my overview and your assurance that the photos will be included in the competition, use the tag written above in one of the first five places and include a link to your article (or daily report for Actifit) in the comments to this article. Photographs need a description of where they were taken.


What will you get for your effort?
Every engine (competition) needs fuel (rewards). Therefore, the following prizes are prepared for the three winners:

First place ... 1 HBD
Second place ... 0.6 HBD
Third place ... 0.4 HBD

In addition, contestants who submit their daily reports to Actifit can look forward to AFIT tokens:

First place ... 100 AFIT
Second place ... 60 AFIT
Third place ... 40 AFITSo run out and take competition photos :-). And be careful in the morning! Temperatures are around 0 ° C. The icing in the photos is nice, but the frozen hands hurt :-)
Not to forget. The 26th round of the competition closes on 13.11.2020 at 20:00 CET

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive


Asi budu muset soutěž přejmenovat. Zatím to vypadá, že se „svět“ scvrkl jen na Evropu :-)
Že by jinde ve světě nebyli soutěživí hiveyans?Vítejte u vyhlášení 26 kola jednoduché fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Proč soutěž?
Chci poznat svět vašima očima. Žádná cestovní kancelář mi nemůže zprostředkovat pohled domácího uživatele. Každý den milióny lidí udělají nějakou fotografii svého okolí. Soutěž je „hnacím motorem“ pro zveřejnění vašich obrázků a pro mne příležitost poznat svět :-)


Jak se zúčastnit?
Stačí dodržet jediné pravidlo a pár doporučení. Pravidlem je použít ve vašem článku s fotografiemi značku

#aroundworld

Pro můj přehled a vaši jistotu, že fotografie budou zařazeny do soutěže, použijte výše napsanou značku na jednom z prvních pěti míst a vložte odkaz na váš článek (nebo denní hlášení pro Actifit) do komentářů k tomuto článku. Fotografiím je potřeba dát popis, kde byly pořízeny.


Co za vaši námahu dostanete?
Každý motor (soutěž) potřebuje palivo (odměny). Proto jsou pro tři vítěze nachystány tyto odměny:

První místo ... 1 HBD
Druhé místo ... 0.6 HBD
Třetí místo ... 0.4 HBD

Soutěžící, kteří zašlou do soutěže své denní hlášení pro Actifit, se mohou navíc těšit na tokeny AFIT:

První místo ... 100 AFIT
Druhé místo ... 60 AFIT
Třetí místo ... 40 AFITTak utíkejte ven a pořizujte soutěžní fotografie :-). A ráno si dávejte pozor! Teploty se pohybují kolem 0°C. Námraza na fotografiích je pěkná, ale zmrzlé ruce bolí :-)
Abych nezapomněl. 26 kolo soutěže se uzavírá 13.11.2020 ve 20:00 SEČ