Around The World: Challenge -#25 Evaluation (vyhodnocení)

atw1.gif(Google translate from Czech)

I am glad that I choose "only" from your competition photos and I do not choose a president :-)Welcome to the evaluation of the 25 rounds of the small photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Seven users submitted their photos to the 25th round of the competition. Two are brand new. Let's take a look at the world :-)

@joey1989
he invited us for an autumn walk through the park under the Brno castle Špilberk
joey.jpeg


@papowich
took place on the Turkish Riviera and took a few pictures while running :-)
papowich.jpeg


@browery
defeated the C-19 and began light walks around the Belgian Mons
bro.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201106t175333016z


@cezary-io
this time he submitted only one photo with "London Needle" :-)
cez.jpeg


@hallmann
he took a walk through the deserted Polish city of Krakow and added some archival photographs
hall.png

https://peakd.com/polish/@hallmann/album-sierpien-2019
https://peakd.com/polish/@hallmann/zlota-godzina-na-krakowskim-rynku


@hairyfairy
he introduced us to the "disappearing" Jedovnický stream near Rudice near Blansko in South Moravia
hairy.jpeg


@racibo
despite the weather and the pandemic, he constantly delivers food while taking photographs of Polish Gdańsk
racibo.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201104t185303784z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201105t182530739zWithout complicated counting of votes, I chose these winners :-)

First place… @hairyfairy
(1 HBD)
Second place… @racibo
(0.6 HBD + 100 AFIT)
Third place… @browery
(0.4 HBD + 60 AFIT)


Special price… @hallmann
(1 HBD)


Prize for participation in the competition 0.1 HBD for
@cezary-io, @papowich and @joey1989

Snímek z 20201107 204722.png
Snímek z 20201107 204946.png

Congratulations to the winners and thank you all for participating in the competition and for the photos in my world map :-)Haven't you participated in a competition where no one will lose yet?
In that case, you have the opportunity to do so. Just click on the logo (gif) of the competition at the end of the article and you will learn details about the current 26th round of the competition.

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na HiveJsem rád, že vybírám „jen“ z vašich soutěžních fotografií a nevybírám nějakého prezidenta :-)Vítejte u vyhodnocení 25 kola malé fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Do 25 kola soutěže přihlásilo své fotografie sedm uživatelů. Dva jsou zcela noví. Pojďme se podívat do světa :-)

@joey1989
nás pozval na podzimní procházku parkem pod brněnským hradem Špilberk


@papowich
se proběhl po turecké Riviéře a za běhu pořídil pár obrázků :-)


@browery
porazil C-19 a začal s lehkými procházkami kolem belgického Mons

https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201106t175333016z


@cezary-io
tentokrát přihlásil jen jednu fotografii s „Londýnskou jehlou“ :-)


@hallmann
si udělal procházku liduprázdným polským Krakovem a přidal něco z archívu

https://peakd.com/polish/@hallmann/album-sierpien-2019
https://peakd.com/polish/@hallmann/zlota-godzina-na-krakowskim-rynku


@hairyfairy
nám představil „mizející“ Jedovnický potok u Rudice nedaleko jihomoravského Blanska


@racibo
navzdory počasí a pandemii neustále rozváží jídlo a pořizuje přitom fotografie polského Gdaňska

https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201104t185303784z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201105t182530739zBez složitého počítání volebních hlasů jsem zvolil tyto vítěze :-)

První místo … @hairyfairy
(1 HBD)
Druhé místo … @racibo
(0.6 HBD + 100 AFIT)
Třetí místo … @browery
(0.4 HBD + 60 AFIT)


Speciální cena … @hallmann
(1 HBD)


Cena za účast na soutěži 0.1 HBD pro
@cezary-io, @papowich a @joey1989

Blahopřeji vítězům a děkuji všem za účast na soutěži a za fotografie do mé mapy světa :-)Ještě jste se nezúčastnily soutěže, kde nikdo neprohraje?
V tom případě máte možnost tak učinit. Stačí na konci článku kliknout na logo (gif) soutěže a dozvíte se podrobnosti o právě probíhajícím 26 kole soutěže.

linka.png
#aroundworld

disc2.png