Around The World: Challenge -#25

atw1.gif(Google translate from Czech)

Autumn is in full swing. The golden color of the leaves gradually changes to brown and nature is getting ready for hibernation.Welcome to the announcement of the 25 rounds of a simple photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭However, you are the "diligent bees" of the local Hive. To support your diligence, I give you the opportunity to participate in this competition.


How to participate?
Just follow one simple rule. Use tag in your articles with interesting photos of your neighborhood

#aroundworld

I recommend writing a tag in one of the first five places so that you don't miss your photos. It is desirable to add to the photos a description of where they were taken (state, city). Only then will I be able to include them in the competition.


What are the winnings?
The participants I choose will share the following rewards:

First place ... 1 HBD
Second place ... 0.6 HBD
Third place ... 0.4 HBD

In addition, those who enter the competition via the daily Actifit report can look forward to the following rewards:

First place ... 100 AFIT
Second place ... 60 AFIT
Third place ... 40 AFITDo not fall asleep together with nature, but take diligent photos. You have until 6.11.2020 until 20:00 CET, when this round closes.

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive


Podzim je v plném proudu. Zlatavá barva listí se postupně mění na hnědou a příroda se chystá k zimnímu spánku.Vítejte u vyhlášení 25 kola jednoduché fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Vy jste však „pilné včely“ zdejšího Úlu. Abych podpořil vaši píli dávám vám možnost účasti na této soutěži.


Jak se zúčastnit?
Stačí dodržet jedno jednoduché pravidlo. Ve vašich článcích se zajímavými fotografiemi vašeho okolí použít značku

#aroundworld

Doporučuji napsat značku na jedno z prvních pěti míst, abych vaše fotografie nepřehlédl. Je žádoucí přidat k fotografiím popis, kde byly pořízeny (stát, město). Jen tak je budu moci zařadit do soutěže.


Jaké jsou výhry?
Účastníci, které vyberu, si rozdělí tyto odměny:

První místo ... 1 HBD
Druhé místo ... 0.6 HBD
Třetí místo ... 0.4 HBD

Ti, kteří se přihlásí do soutěže prostřednictvím denního hlášení pro Actifit se mohou navíc těšit na tyto odměny:

První místo ... 100 AFIT
Druhé místo ... 60 AFIT
Třetí místo ... 40 AFITNeusínejte spolu s přírodou, ale pilně foťte. Máte čas do 6.11.2020 do 20:00 SEČ, kdy se toto kolo uzavře.