Around The World: Challenge -#24 Evaluation (vyhodnocení)

atw1.gif(Google translate from Czech)

With the fading daylight, I lost my sundial. I'll have to start looking at my watch so I don't miss something :-)Welcome to the evaluation of the 24th round of a simple photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭

Eight applicants for the reward entered in the 24th round of the competition with their photos :-). So let's see what it looks like in the world (especially in Europe).

@hallman offered us to see places and nooks in the Polish cities of Tarnow and Krakow
hall.png

https://peakd.com/polish/@hallmann/krakowska-noc
https://peakd.com/polish/@hallmann/czerwona-strefa
https://peakd.com/polish/@hallmann/wyludniony-krakow-s02e01


@ekushya invited us to a wedding in distant Dhaka (Bangladesh)
ekusa.jpeg


@ritxi offered views of nature around Brno
ritxi.jpeg


@racibo supplies us with new perspectives on Gdansk, Poland
racibo.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201026t164704768z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201028t162637184z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201030t172254601z


@pavelsku was in the fridge Lednice. Really big "L" at the beginning of the word :-). It is a small town in the south of Moravia with a beautiful castle and park
pavelsku.jpeg


@cezary-io gets on walks until the afternoon and so offers us views of evening London
cez.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201026t231720770z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201027t224126245z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201028t233930683z


@jjprac is "chained" :-) to Pilsen for work and family care
jprac.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@jjprac/actifit-jjprac-20201028t175350076z


@hairyfairy could not take part in cross-country races, so at least he invited us for a walk around Brno
hairy.jpeg

https://peakd.com/cesky/@hairyfairy/podzimni-prygl-brno-dam-and-veveri-castle-in-autumn-coloursIt is possible to evaluate :-)

First place ... @hallman
(1 HBD)
Second place ... @pavelsku
(0.6 HBD)
Third place ... @racibo
(0.4 HBD + 60 AFIT)


Special price @cezary-io
(1 HBD + 100 AFIT)


Prize for participation in the competition 0.1 HBD
for @jjprac, @ekushya, @ritxi and @hairyfairySnímek z 20201031 200337.png
Snímek z 20201031 201654.png

Thank you to all participants for their photos and congratulations to the winners :-)Do you want to take part in a competition in which no one has lost yet?
Then two things need to be done.

  1. Click on the competition logo (gif) at the end of this article and read the details.
  2. Create and publish an article with competition photos and let me know about it

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

S ubývajícím denním světlem jsem přišel o své sluneční hodiny. Budu se muset začít dívat na hodinky, abych něco nezmeškal :-)Vítejte u vyhodnocení 24 kola jednoduché fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭

Do 24 kola soutěže se přihlásilo se svými fotografiemi osm uchazečů o odměnu :-). Pojďme se tedy podívat, jak to vypadá ve světě (hlavně v Evropě).

@hallman nám nabídl k prohlédnutí místa a zákoutí v polských městech Tarnov a Krakov

https://peakd.com/polish/@hallmann/krakowska-noc
https://peakd.com/polish/@hallmann/czerwona-strefa
https://peakd.com/polish/@hallmann/wyludniony-krakow-s02e01


@ekushya nás pozval na svatbu ve vzdálené Dháce (Bangladéš)


@ritxi nabídl pohledy na přírodu okolo Brna


@racibo nás zásobuje novými pohledy na polský Gdaňsk

https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201026t164704768z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201028t162637184z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201030t172254601z


@pavelsku byl v Lednici. Opravdu velké „L“ na začátku slova :-). Je to městečko na jihu Moravy s krásným zámkem a parkem


@cezary-io se dostane na procházky až odpoledne a tak nám nabízí pohledy na večerní Londýn

https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201026t231720770z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201027t224126245z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201028t233930683z


@jjprac je „připoután“ :-) k Plzni pracovně i starostí o rodinu

https://peakd.com/hive-193552/@jjprac/actifit-jjprac-20201028t175350076z


@hairyfairy se nemohl zúčastnit běžeckých závodů, tak nás aspoň pozval na procházku do okolí Brna

https://peakd.com/cesky/@hairyfairy/podzimni-prygl-brno-dam-and-veveri-castle-in-autumn-coloursJde se vyhodnocovat :-)

První místo ... @hallman
(1 HBD)
Druhé místo ... @pavelsku
(0.6 HBD)
Třetí místo ... @racibo
(0.4 HBD + 60 AFIT)


Speciální cena @cezary-io
(1 HBD + 100 AFIT)


Cena za účast na soutěži 0.1 HBD
pro @jjprac, @ekushya, @ritxi a @hairyfairy

Děkuji všem účastníkům za jejich fotografie a gratuluji vítězům :-)Chcete se zúčastnit soutěže, ve které ještě nikdo neprohrál?
Pak je tedy třeba udělat dvě věci.

  1. Kliknout na logo (gif) soutěže na konci tohoto článku a přečíst si podrobnosti.
  2. Vytvořit a publikovat článek se soutěžními fotografiemi a dát mi o něm vědět

linka.png
#aroundworld

disc2.png