Around The World: Challenge -#23 Evaluation (vyhodnocení)

atw1.gif(Google translate from Czech)

I am pleased with the stable interest of some Hive users in this competition and I also gladly welcome the new participant.Welcome to the evaluation of the 23 rounds of a simple photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭

Where do we look today?

@bluepluto is a new entrant and a newcomer to Hive. With his contribution, he offered us an interesting view of three "roads" south of the Moravian town of Hranice
bpluto1.jpeg

To this photo, I will just add that to the left of the last curve of the railway line is the deepest abyss in the world known as the Hranická abyss.


@cezary-io focused on London's evening films last week. The effective lighting of the buildings adds a special atmosphere to the images
cez1.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201018t215320762z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201021t224000523z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201022t215714555z


@browery despite health problems fell into the mushroom passion. And because mushroom picking is banned in Belgium, he took at least photos :-)
bro1.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201018t161712766z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201019t152757123z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201021t200233142z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201022t144840575z


@tazi took one of the last motorcycle rides and stopped at the Nové Hrady chateau near Vysoké Mýto in eastern Bohemia
tazi1.jpeg


@racibo constantly "maps" Gdansk and its surroundings. It looks like he is going to write a guide to Gdańsk :-)
racibo1.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201018t194855705z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201019t165817255z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201020t190508929z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201022t183719625z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201021t210054177z


@sk1920 managed to deliver several photos of trips around Katowice
sk1.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201019t052246638z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201021t184243989z


@hairyfairy coaches in Brno and the surrounding area for next season
hairy1.jpeg


@hallmann offered us a view of the Dzvina river, including historical photographs
hall1a.jpeg

https://peakd.com/polish/@hallmann/album-czerwiec-2019After a long decision, I determined this order
First place ... @racibo
(1 HBD + 100 AFIT)
Second place ... @cezary-io
(0.6 HBD + 60 AFIT)
Third place ... @tazi
(0.4 HBD)


Special price 1.5 HBD
@bluepluto


Reward for participation in the competition 0.1 HBD for
@browery, @hairyfairy, @hallmann and @sk1920


Snímek z 20201024 211707.png
Snímek z 20201024 211807.png


Congratulations to the winners and thank you all for the photos in my world map.If you want to be a participant in this competition, just click on the logo (gif) of the competition at the end of this article and you will find out details about the current 24 round of the competition :-)Finally, I want to ask you to wish for an early recovery for @browers and @sk1920, who became (unfortunately) the owners of a positive test for Covid a few days ago.

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Těší mne stabilní zájem některých uživatelů Hive o tuto soutěž a také radostně vítám nového účastníka.Vítejte u vyhodnocení 23 kola jednoduché fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭

Kam se dnes podíváme?

@bluepluto je novým účastníkem soutěže a zároveň nováčkem na Hive. Svým příspěvkem nám nabídl zajímavý pohled na tři „cesty“ jižně od moravského města Hranice
K této fotografii jen dodám, že vlevo od posledního oblouku železniční tratě se nachází nejhlubší propast na světě známá jako Hranická propast.


@cezary-io se v minulém týdnu zaměřil na večerní snímky Londýna. Efektní osvětlení budov dodává snímkům zvláštní atmosféru

https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201018t215320762z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201021t224000523z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201022t215714555z


@browery i přes zdravotní problémy propadl houbařské vášni. A protože v Belgii je sběr hub zakázán, pořizoval aspoň fotografie :-)

https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201018t161712766z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201019t152757123z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201021t200233142z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201022t144840575z


@tazi podnikl jednu z posledních motocyklových vyjížděk a zastavil se u zámku Nové Hrady nedaleko Vysokého Mýta ve východních Čechách


@racibo vytrvale „mapuje“ Gdaňsk a jeho okolí. Vypadá to, že se chystá napsat průvodce po Gdaňsku :-)

https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201018t194855705z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201019t165817255z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201020t190508929z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201022t183719625z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201021t210054177z


@sk1920 stihl dodat několik fotografií cest kolem Katovic

https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201019t052246638z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201021t184243989z


@hairyfairy trénuje v Brně a okolí běh na příští sezonu


@hallmann nám nabídl pohled do okolí řeky Dzviny včetně historických fotografií

https://peakd.com/polish/@hallmann/album-czerwiec-2019


Po dlouhém rozhodování jsem určil toto pořadí
První místo ... @racibo
(1 HBD + 100 AFIT)
Druhé místo ... @cezary-io
(0.6 HBD + 60 AFIT)
Třetí místo ... @tazi
(0.4 HBD)


Speciální cena 1.5 HBD
@bluepluto


Odměna za účast na soutěži 0.1 HBD pro
@browery, @hairyfairy, @hallmann a @sk1920

Vítězům gratuluji a všem děkuji za fotografie do mé mapy světa.Chcete-li být účastníky této soutěže, stačí kliknout na konci tohoto článku na logo(gif) soutěže a dozvíte se podrobnosti o právě probíhajícím 24 kole soutěže :-)Na závěr vás chci požádat o přání brzkého uzdravení pro @browery a @sk1920, kteří se před pár dny stali (bohužel) majiteli pozitivního testu na Covid.

linka.png
#aroundworld

disc2.png