Around The World: Challenge -#22 Evaluation (vyhodnocení)

atw1.gif(Google translate from Czech)

Perhaps the cold and rainy weather or the small confusion around HF24 marked the number of entries for traditional competitors.Welcome to the evaluation of the 22nd round of the small photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭

Let's take a look at the contributions of individual contestants:

@hallmann is a new participant. He introduced us to a small farm in the Polish town of Rzeszów, to which they moved from Krakow
hallm41.jpeg


@jjprac is the proud father of little Terezka for a week. While buying supplies for his daughter, he recorded several places in Pilsen
jprac41.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@jjprac/actifit-jjprac-20201015t171903988z
https://peakd.com/hive-193552/@jjprac/actifit-jjprac-20201016t171441287z


@browery has a foot problem. Despite this problem, he provided pictures of places around the Belgian Mons
bro41.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201010t192513169z


@hairyfairy invited us to Soběšice near Brno and also showed us the consequences of recent rains in South Moravia
hairy41.jpeg

https://peakd.com/cesky/@hairyfairy/z-potucku-potok-a-z-ricky-reka


@sk1920 solved the problem with the stove at the cottage in the foothills of the Polish Beskydy
sk41.jpeg


@cezary-io captured the evening sky with a plane near Heathrow Airport near London
cez41.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201010t214152373z


Courier @racibo bravely faces bad weather and adds pictures from all corners of Gdańsk, Poland
racibo41.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201013t181952364z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201014t180719003z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201015t181025705zAfter a difficult decision, I determined the winner as follows:

First place ... @cezary-io
(1 HBD + 100 AFIT)
Second place ... @hairyfairy
(0.6 HBD)
Third place ... @browery
(0.4 HBD + 60 AFIT)

Special price for @racibo
(1.2 HBD + 120 AFIT)

Prize for participation in the competition 0.1 HBD for
@jjprac, @hallmann and @sk1920


Snímek z 20201017 204817.png
Snímek z 20201017 203753.png


Congratulations to the winners and thank you all for participating in the competition.

Do you also want to compete? In that case, click on the logo (GIF) of the competition at the end of the article and you will find out the conditions of participation in the current 23 round of the competition. I look forward to more photos from around the world :-).

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na HiveSnad chladné a deštivé počasí nebo malé zmatky kolem HF24 poznamenaly počet příspěvků u tradičních soutěžících.Vítejte u vyhodnocení 22 kola malé fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭

Pojďme se společně podívat na příspěvky jednotlivých soutěžících

@hallmann je nový účastník. Představil nám malý statek v polském městě Rzeszów, do kterého se přestěhovali z Krakova


@jjprac je týden hrdým otcem malé Terezky. Při nákupech potřeb pro svou dcerku zaznamenal několik míst v Plzni

https://peakd.com/hive-193552/@jjprac/actifit-jjprac-20201015t171903988z
https://peakd.com/hive-193552/@jjprac/actifit-jjprac-20201016t171441287z


@browery má problém s nohou. I přes tento problém dodal obrázky míst kolem belgického Mons

https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201010t192513169z


@hairyfairy nás pozval do Soběšic nedaleko Brna a také nám ukázal následky nedávných dešťů na jižni Moravě

https://peakd.com/cesky/@hairyfairy/z-potucku-potok-a-z-ricky-reka


@sk1920 řešil problém s kamny na chatě v podhůří polských Beskyd


@cezary-io zachytil večerní oblohu i s letadlem nedaleko letiště Heathrow u Londýna

https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201010t214152373z


Kurýr @racibo statečně čelí nepřízni počasí a ještě k tomu dodává obrázky ze všech koutů polského Gdaňska

https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201013t181952364z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201014t180719003z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201015t181025705zPo těžkém rozhodování jsem určil výherce takto:

První místo ... @cezary-io
(1 HBD + 100 AFIT)
Druhé místo ... @hairyfairy
(0.6 HBD)
Třetí místo ... @browery
(0.4 HBD + 60 AFIT)

Speciální cena pro @racibo
(1.2 HBD + 120 AFIT)

Cena za účast na soutěži 0.1 HBD pro
@jjprac, @hallmann a @sk1920

Blahopřeji vítězům a děkuji všem za účast v soutěži.

Chcete také soutěžit? V tom případě klikněte na logo (GIF) soutěže na konci článku a dozvíte se podmínky účasti na právě probíhajícím 23 kole soutěže. Těším se na další fotografie ze světa :-).

linka.png
#aroundworld

disc2.png