Around The World: Challenge -#22

atw1.gif(Google translate from Czech)

According to official reports (Czech Republic), it seems that the only safe and permitted form of travel will be viewing photos on the Internet. I hope my source will be your photos.Welcome to the announcement of the 22nd round of a simple photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭

How can you become my source?
Very simple. Take a photo of your surroundings, add a description of where the photo was taken and, according to a single rule, use a tag in your article

#aroundworld

The brand should be written in one of the first five places and, for my better overview, a link to your competition photo should be added to the comments in this commentary. It doesn't matter if you write an article in a community or as a daily report for Actifit.


Traveling costs something. It will cost me some HBD and AFIT for the prizes for the winners :-).

First place ... 1 HBD
Second place ... 0.6 HBD
Third place ... 0.4 HBD

Additionally, photos taken for Actifit will be rewarded with an AFIT token as follows:

First place… 100 AFIT
Second place… 60 AFIT
Third place… 40 AFIT

Our Prime Minister called on citizens not to go for a walk to shopping centers but to nature. I urge you to do something similar. Nature and your surroundings are a welcome source of knowledge for foreign regions for "travelers" (like me).

Please note that you are just starting to run out of time to submit competition photos. The 22nd round of the competition will end on 16.10.2020 at 20:00 CET.

The countdown is running :-)

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na HivePodle oficiálních zpráv (Česká republika) to vypadá, že jediná bezpečná a povolená forma cestování bude prohlížení fotografií na internetu. Doufám, že můj zdroj budou vaše fotografie.Vítejte u vyhlášení 22 kola jednoduché fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭

Jak se můžete stát mým zdrojem?
Velice jednoduše. Pořiďte fotografii svého okolí, přidejte popis, kde byla fotografie pořízena a podle jediného pravidla použijte ve vašem článku značku

#aroundworld

Značku je třeba napsat na jedno z prvních pěti míst a pro můj lepší přehled vložit k tomuto článku do komentářů odkaz na vaši soutěžní fotografii. Je lhostejné, jestli napíšete článek v nějaké komunitě nebo jako denní hlášení pro Actifit.


Cestování něco stojí. Mne to bude stát nějaké HBD a AFIT na ceny pro vítěze :-).

První místo ... 1 HBD
Druhé místo ... 0.6 HBD
Třetí místo ... 0.4 HBD

Fotografie pořízené pro aplikaci Actifit budou navíc odměněny tokenem AFIT takto:

První místo ... 100 AFIT
Druhé místo ... 60 AFIT
Třetí místo ... 40 AFIT

Náš předseda vlády vyzýval občany, aby nechodily na procházku do obchodních center ale do přírody. Vyzývám vás k něčemu podobnému. Příroda a vaše okolí je pro „cestovatele“ (jako jsem já) vítaný zdroj poznání cizích krajů.

Upozorňuji, že se vám právě začíná krátit čas na zaslání soutěžních snímků. 22 kolo soutěže bude ukončeno 16.10.2020 ve 20:00 SEČ.

Odpočet běží :-)

linka.png
#aroundworld

disc2.png