Around The World: Challenge -#21 Evaluation (vyhodnocení)

atw1.gif(Google translate from Czech)

Frequent changes in the weather probably do not attract walks to the surroundings.Welcome to the announcement of the results of the 21 round of a simple photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Apparently the unstable weather caused only four competitors to submit their photos to the 21st round of the competition. If I forgot someone, I apologize. I only include photos under the #aroundworld tag and with a description of where the photos were taken.


@sk1920 is still moving around Katowice and offers us views of the local landscape and buildings
sk31.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201003t180214154z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201006t184425544z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201007t193118047z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201008t181204883z


@browery apparently put his bike to hibernation and took hiking trips around Mons, Belgium
bro31.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201003t195116938z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201005t184758025z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201007t185323334z


@jjprac is not moving away from Pilsen
jprac31.jpeg


@racibo added more photos from around Gdansk, Poland
raci31.jpeg
Compared to the previous rounds of the competition, I had a simple decision about the winners.

Here are the results:

First place ... @sk1920
(1 HBD + 100 AFIT)
Second place ... @browery
(0.6 HBD + 60 AFIT)
Third place
@jjprac and @racibo
(0.4 HBD + 40 AFIT)

Snímek z 20201010 211226.png
Snímek z 20201010 211341.png


Congratulations to all and thank you for participating in the competition.Do you like to go for walks in any weather and want to "earn a little" something? In that case, enter the current 22 rounds of the competition. You can find the conditions for participation by clicking on the logo (GIF) of the competition at the end of the article.

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive


Časté změny počasí zřejmě nelákají k vycházkám do okolí.Vítejte u vyhlášení výsledků 21 kola jednoduché fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭

Zřejmě nestálé počasí zapříčinilo, že do 21 kola soutěže přihlásili své fotografie jen čtyři soutěžící. Pokud jsem na někoho zapomněl, tak se omlouvám. Zařazuji pouze fotografie pod značkou #aroundworld a s popisem, kde byly fotografie pořízeny.


@sk1920 se stále pohybuje v okolí Katovic a nabízí nám pohledy na místní krajinu a stavby

https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201003t180214154z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201006t184425544z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201007t193118047z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201008t181204883z


@browery zřejmě uložil kolo k zimnímu spánku a podniká pěší výlety do okolí belgického Mons

https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201003t195116938z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201005t184758025z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201007t185323334z


@jjprac se nevzdaluje z Plzně


@racibo přidal další fotografie z okolí polského Gdaňsku
Oproti předcházejícím kolům soutěže jsem měl rozhodování o výhercích jednoduché.

Zde jsou výsledky:

První místo … @sk1920
(1 HBD + 100 AFIT)
Druhé místo … @browery
(0.6 HBD + 60 AFIT)
Třetí místo
@jjprac a @racibo
(0.4 HBD + 40 AFIT)

Všem gratuluji a děkuji za účast na soutěži.

Chodíte rádi na procházky za každého počasí a chcete si něco málo „přivydělat“? V tom případě se přihlaste do právě probíhajícího 22 kola soutěže. Podmínky pro účast naleznete po kliknutí na logo (GIF) soutěže na konci článku.

linka.png
#aroundworld

disc2.png