Around The World: Challenge -#21

atw1.gif(Google translate from Czech)

The sun hid behind the horizon for the seventh time. That means another week has passed.Welcome to the announcement of the twenty-first round of a simple photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Time of fog and colored leaves. This gives you the opportunity to re-photograph famous places that will look completely different than in summer.

How to participate in the competition?
Simply. There is only one rule. Use a tag

#aroundworld

In your article or daily report for Actifit, include a photo of your neighborhood with a description of where the photo was taken. Use the tag above in one of the first five places and include a link to your photo in the comments below this article for my review.

Here is an example of a photo description:
The Vydra River near Antýgl in Šumava in the Czech Republic
IMG_20201002_093804.jpgWhat do you ask for as a reward?
If I like your photos and place in the first three places, the following rewards await you:

First place ... 1 HBD
Second place ... 0.6 HBD
Third place ... 0.4 HBD

In addition, I will add AFIT tokens to Actifit users and photos in their daily report as follows:

First place ... 100 AFIT
Second place ... 60 AFIT
Third place ... 40 AFITIs there anything else to add?

Maybe just this:
Run to take pictures because you only have seven sunsets. The deadline for the 21st round of the competition is 9.10.2020 at 20:00 CET

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na HiveSlunce se schovalo po sedmé za horizont. To znamená, že uplynul další týden.Vítejte u vyhlášení dvacátého prvního kola jednoduché fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Čas mlhy a barevného listí. To dává možnost znovu vyfotit známá místa, která budou vypadat úplně jinak než v létě.

Jak se zúčastnit soutěže?
Jednoduše. Platí jediné pravidlo. Použít značku

#aroundworld

Do vašeho článku nebo denního hlášení pro Actifit vložte fotografii vašeho okolí s popisem, kde byla fotografie pořízena. Výše uvedenou značku použijte na jednom z prvních pěti míst a pro můj přehled vložte do komentářů pod tento článek odkaz na vaši fotografii.

Tady je příklad popisu fotografie:
Řeka Vydra u Antýglu na Šumavě v České Republice
IMG_20201002_093748.jpgCo za to?
Pokud se mi budou vaše fotografie líbit a umístíte se na prvních třech místech, čekají vás tyto odměny:

První místo ... 1 HBD
Druhé místo ... 0.6 HBD
Třetí místo ... 0.4 HBD

Uživatelům aplikace Actifit a fotografiím v jejich denním hlášení přidám navíc tokeny AFIT takto:

První místo ... 100 AFIT
Druhé místo ... 60 AFIT
Třetí místo ... 40 AFITJe potřeba ještě něco doplnit?

Snad jen tohle:
Utíkejte fotit, protože na to máte jen sedm západů slunce. Uzávěrka 21 kola soutěže je 9.10.2020 ve 20:00 SEČ

linka.png
disc2.png