Around The World: Challenge -#20 Evaluation (vyhodnocení)

atw1.gif(Google translate from Czech)

Do you know the situation when you are sitting at a PC, trying to write a great article and at the same time do not want to transfer your ideas to "paper"? Fortunately, I don't have to mine ideas out of my head and I can write in peace.Welcome to the evaluation of the twentieth round of the photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭

Eight users submitted their contributions in the 20th round. It's the same number as in the 19th round. Check out their posts along with me.


Traditionally, the largest number of posts is from @browery. This lively guy is perhaps moving at lightning speed through the countryside between the Belgian Mons and the French border :-)
bro21.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200926t194319409z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200928t183849198z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200929t191059576z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200930t191134178z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201001t191820878z


@racibo again introduces us to the streets of Polish Gdansk and the surrounding area
raci21.jpeg

https://peakd.com/polish/@racibo/dzien-z-tych-najlepszych-pieciu


@jjprac traditionally introduces us to places around Pilsen
jprac1.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@jjprac/actifit-jjprac-20200930t171317036z


@sk1920 moves between a new office and an apartment in Katowice, Poland
sk1.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200929t191059500z


@ritxi researched a new pier on the Brno dam
ritxi1.jpeg


@cezary-io dedicated his last day of vacation to photographing the manhole cover for my collection :-)
cez21.jpeg


@ekushya invited us for his daughters' birthday (Dhaka, Bangladesh)
ekusa1.jpeg


@hairyfairy invited us on an adventurous journey to the underground of the Moravian Karst
hairy1.jpegThis time I entrusted the decision on the winning trio to fate and the pendulum :-).

First place… @hairyfairy
(1.2 HBD)
Second place… @jjprac
(0.6 HBD + 100 AFIT)
Third place… @browery
(0.4 HBD + 60 AFIT)
Fourth place… @racibo
(0.2 HBD + 40 AFIT)

They received the prize for participating in the competition
@ekushya, @ritxi, @cezary-io and @sk1920
(0.1 HBD + 20 AFIT)

Snímek z 20201003 195101.png
Snímek z 20201003 194423.png
Snímek z 20201003 203102.png

Congratulations to the winners and thanks to all participants for their photos. I got to know a piece of the world again.

And what about you? Do you want to help me explore the world?
In that case, send your photos to the ongoing 21 round of the competition. If you don't know how to enter, click on the competition logo (GIF) at the end of the article to find out more.

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na HIVE

Znáte ten stav, kdy sedíte u PC, snažíte se napsat skvělý článek a přitom se vaše nápady nechtějí přenést na „papír“? Naštěstí nemusím své nápady dolovat z hlavy a mohu v klidu psát.Vítejte u vyhodnocení dvacátého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭

Do 20-ho kola přihlásilo své příspěvky osm uživatelů. Je to stejný počet jako v 19 kole. Podívejte se na jejich příspěvky zároveň se mnou.


Tradičně největší počet příspěvků je od @browery. Tento čilý chlapík se snad pohybuje rychlostí blesku po krajině mezi belgickým Mons a francouzským pohraničím :-)

https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200926t194319409z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200928t183849198z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200929t191059576z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200930t191134178z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201001t191820878z


@racibo nám opět představuje ulice polského Gdaňsku a přilehlého okolí

https://peakd.com/polish/@racibo/dzien-z-tych-najlepszych-pieciu


@jjprac nám tradičně představuje místa kolem Plzně

https://peakd.com/hive-193552/@jjprac/actifit-jjprac-20200930t171317036z


@sk1920 se pohybuje mezi novou kanceláři a bytem v polských Katovicích

https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200929t191059500z


@ritxi zkoumal nové molo na Brněnské přehradě


@cezary-io věnoval svůj poslední den dovolené focení kanalizačního poklopu pro mou sbírku :-)


@ekushya nás pozval na narozeniny svých dcer (Dháka, Bangladéš)


@hairyfairy nás pozval na dobrodružnou cestu do podzemí Moravského krasuRozhodování o vítězné trojici jsem tentokrát svěřil osudu a kyvadlu :-).

První místo … @hairyfairy
( 1.2 HBD)
Druhé místo … @jjprac
(0.6 HBD + 100 AFIT)
Třetí místo … @browery
(0.4 HBD + 60 AFIT)
Čtvrté místo … @racibo
(0.2 HBD + 40 AFIT)

Cenu za účast na soutěži dostali
@ekushya, @ritxi, @cezary-io a @sk1920
(0.1 HBD + 20 AFIT)

Blahopřeji vítězům a děkuji všem účastníkům za jejich fotografie. Opět jsem poznal kousek světa.

A co vy? Chcete mi pomoci poznávat svět?
V tom případě pošlete své fotografie do právě probíhajícího 21 kola soutěže. Pokud nevíte jak se přihlásit, klikněte na logo (GIF) soutěže na konci článku a dozvíte se více.

linka.png
#aroundworld

disc2.png