Around The World: Challenge -#2

#aroundworld

(Google translate from Czech)
Greetings to all diligent "bees".
It's Friday night and that includes the announcement of the next round of the competition

Around The World

I still can't travel the world. I need your help in the form of pictures from your area. To push you a little, I offer you this competition. I don't need any professional photos. Just a photo from your mobile phone. It's a competition for "ordinary" people :-).

You don't have to worry about rules, because there is only one rule. Just use the tag

#aroundworld

It will help me find and evaluate your entries to the competition.

Remuneration amount.
For the time being, there is 0.2 HBD in the remuneration bank, to which will be added 50% of the HBD that this article earns.

Your contributions will be evaluated as follows:
Evaluation criteria:

  • daily report for Actifit ................... 1 point
  • balance of AFIT tokens <10,000 .. 1 point
  • picture with description
    (place, country of acquisition) ..... 2points

Rewards will be paid from the balance of HBD
1 place ...... 50%
2 place ...... 30%
3 place ...... 20%

In addition, 100 AFIT tokens will be distributed to Actifit users per daily report with a picture and description of the activity location as follows:
1 place ....... 50 AFIT
2nd place ... 30 AFIT
3 place ....... 20 AFIT

You can achieve two prizes in one competition :-). So don't hesitate and help me get to know the world :-)
The deadline for this round is Friday, May 29, 2020 at 8:00 PM (Prague).

linka.png

logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png

Česká komunita na HIVE

Zdravím všechny pilné „včely“.
Je pátek večer a ten patří vyhlášení dalšího kola soutěže

Around The World

Stále se mi nedaří procestovat svět. Potřebuji vaši pomoc v podobě obrázků z vašeho okolí. Abych vás trochu popostrčil, nabízím vám tuto soutěž. Nepotřebuji žádné profesionální fotky. Stačí foto z mobilu. Je to soutěž pro „obyčejné“ lidi :-).

Pravidel se bát nemusíte, protože je jen jedno pravidlo. Stačí použít značku

#aroundworld

Pomůže mi najít a vyhodnotit vaše příspěvky do soutěže.

Částka na odměny.
V banku na odměny je prozatím 0.2 HBD, ke kterým bude přičteno 50% HBD, které si vydělá tento článek.

Vaše příspěvky budou hodnoceny takto:
Kritéria hodnocení:

  • denní hlášení pro Actifit .............................. 1bod
  • zůstatek tokenů AFIT < 10 000 ................... 1bod
  • obrázek s popisem (místo, stát pořízení) ... 2body

Odměny budou vyplaceny ze zůstatku HBD
1 místo .... 50%
2 místo .... 30%
3 místo .... 20%

Navíc bude rozděleno 100 AFIT tokenů uživatelům aplikace Actifit za denní hlášení s obrázkem a popisem místa aktivity takto:
1 místo .... 50 AFIT
2 místo .... 30 AFIT
3 místo .... 20 AFIT

Můžete tak dosáhnout na dvě odměny v jedné soutěži :-). Tak neváhejte a pomozte mi poznat svět :-)
Uzávěrka tohoto kola je v pátek 29.5.2020 ve 20:00 (Praha).