Around The World: Challenge -#19 Evaluation (vyhodnocení)

atw1.gif

(Google translate from Czech)

When the nineteenth round of the competition was announced, it looked like an extended summer. Now we have almost real autumn sleet here :-)Welcome to the evaluation of the nineteenth round of a simple photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭

Let's remember last week, when daily temperatures in Central Europe exceeded 20 ° C :-).

@ekushya sent us a photo from faraway Bangladesh again
ekusa1.jpeg


@cezary-io continued on vacation on the other side of the world (from the point of view of @ekushya) in the Canary Islands
cez1.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20200921t222232945z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20200924t220835738z


@racibo devoted himself to his work at the Baltic in Gdańsk
raci1.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20200921t192430796z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20200922t172018399z


@godfish uploaded a photo from Valencia (?)
fish1.jpeg


@jjprac remains faithful to Pilsen
jprac1.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@jjprac/actifit-jjprac-20200920t192151396z


@browery alternates bike and run around Belgian Mons
bro1.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200920t185026934z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200922t161604503z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200923t153024818z


@hairyfairy brought us under the castle Zubštejn near Bystřice nad Pernštejnem
hairy1.jpeg


@sk1920 took a sea trip around the Adriatic coast
sk1.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200920t195239810z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200921t223548590z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200922t185935617z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200924t085540168z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200924t193512885z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200925t185737299zAs always, a difficult choice :-). All the places are interesting for me and help me get to know the world through the eyes of the contestants and their photos.

End of fun, here are the results.

First place @browery
(1 HBD + 100 AFIT)
Second place @cezary-io
(0.6 HBD + 60 AFIT)
Third place @racibo
(0.4 HBD + 40 AFIT)Special price for
@sk1920
(1.5 HBD + 150 AFIT)

Prize for participation in the competition 0.1 HBD for
@jjprac, @hairyfairy, @ekushya and @godfish

Snímek z 20200926 191722.png
Snímek z 20200926 194941.png

By evaluating this round, we said goodbye to summer. We entered the twentieth (ongoing) round of the competition. Because the world is interesting every day, I still expect interesting photos.
If you do not know how to enter your photos in the competition, click on the logo (GIF) of the competition at the end of the article and learn more.

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Při vyhlašování devatenáctého kola soutěže to vypadalo na prodloužené léto. Teď tu máme skoro pravé podzimní plískanice :-)Vítejte u vyhodnocení devatenáctého kola jednoduché fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭

Pojďme zavzpomínat na minulý týden, kdy denní teploty ve střední Evropě přesahovaly 20°C :-).

@ekushya nám opět zaslal foto z daleké Bangladéše


@cezary-io pokračoval v dovolené na opačné straně světa (z pohledu @ekushya) na Kanárských ostrovech

https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20200921t222232945z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20200924t220835738z


@racibo se věnoval své práci u Baltu v Gdaňsku

https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20200921t192430796z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20200922t172018399z


@godfish přihlásil fotku z Valencie(?)


@jjprac zůstává věrný Plzni

https://peakd.com/hive-193552/@jjprac/actifit-jjprac-20200920t192151396z


@browery střídá kolo a běh v okolí belgického Mons

https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200920t185026934z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200922t161604503z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200923t153024818z


@hairyfairy nás přivedl pod hrad Zubštejn u Bystřice nad Pernštejnem


@sk1920 podnikl námořní výlet kolem pobřeží Jadranu

https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200920t195239810z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200921t223548590z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200922t185935617z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200924t085540168z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200924t193512885z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200925t185737299zJako vždy, těžká volba :-). Všechna místa jsou pro mne zajímavá a pomáhají mi poznat svět očima soutěžících a jejich fotografií.

Konec zábavy, tady jsou výsledky.
První místo @browery
(1 HBD + 100 AFIT)
Druhé místo @cezary-io
(0.6 HBD + 60 AFIT)
Třetí místo @racibo
(0.4 HBD + 40 AFIT)

Speciální cena
@sk1920
(1.5 HBD + 150 AFIT)

Cena za účast v soutěži 0.1 HBD pro
@jjprac, @hairyfairy, @ekushya a @godfishVyhodnocením tohoto kola jsme se rozloučili s létem. Dvacátým (právě probíhajícím) kolem soutěže jsme vkročili do podzimu. Protože svět je zajímavý každý den, očekávám i nadále zajímavé fotografie.
Pokud nevíte jak přihlásit vaše fotografie do soutěže, klikněte na logo (GIF) soutěže na konci článku a dozvíte se více.

linka.png
#aroundworld

disc.png