Around The World: Challenge -#19

#aroundworld

(Google translate from Czech)

Many things can be done regularly. Like a competition. And you can also regularly contribute to the competition :-).


Welcome to the announcement of the nineteenth round of the regular photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭


I dare say this is a Regular Competition. And it has its irregular regular participants. Thanks to these participants, I have already known a piece of the world.

Where have we looked together?
Dhaka in Bangladesh (@ekushya)
...Rhodes island (@sk1920)
......Canary Islands (@cezary-io)
...........lakes around Polish Ostróda (@browery)
...............Polish Gdańsk Street (@racibo)
....................surroundings of Czech Pilsen (@jjprac)
........................island of Baska in Croatia (@pavelsku)
.....................around London (@cezary-io)
.................a few views of Prague (@krakonos)
............surroundings of Polish Katowice (@sk1920)
around Belgian Mons (@browery)


Can you help me add new places to the map? It's simple. Take a picture of your surroundings, write where you took the picture and enter it in the competition with a single rule, use a tag

#aroundworld

I recommend writing a brand in one of the first five places and for my better overview, insert a link to your competition entry in the comments below this article.

Rewards?
Of course. Otherwise it would not be a competition :-).

First place ... 1 HBD
Second place ... 0.6 HBD
Third place ... 0.4 HBD

In addition, these rewards are prepared for Actifit users

First place ... 100 AFIT
Second place ... 60 AFIT
Third place ... 40 AFIT

The nineteenth round of this competition closes on September 25, 2020 at 20:00 CET
Become a regular participant in the competition. At least you will learn to go for walks regularly :-).

Note: I also consider pictures of sewer manhole covers with the emblem or name of the city to be competitive :-)

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Pravidelně se dá dělat mnoho věcí. Třeba soutěž. A pravidelně lze také do soutěže přispívat :-).


Vítejte u vyhlášení devatenáctého kola pravidelné fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭


Troufale tvrdím, že toto je Pravidelná soutěž. A má své nepravidelně pravidelné účastníky. Díky těmto účastníkům jsem již kousek světa poznal.

Kam už jsme se společně podívali?
Dháka v Bangladéši (@ekushya)
...ostrov Rhodos (@sk1920)
......Kanárské ostrovy (@cezary-io)
..........jezera kolem polské Ostródy (@browery)
.............ulice polského Gdaňska (@racibo)
................okolí české Plzně (@jjprac)
....................ostrov Baška v Chorvatsku (@pavelsku)
................okolí Londýna (@cezary-io)
.............pár pohledů na Prahu (@krakonos)
.......okolí polských Katovic (@sk1920)
okolí belgického Mons (@browery)


Pomůžete mi přidat do mapy nová místa? Je to jednoduché. Pořiďte snímek svého okolí, napište kde jste snímek pořídili a přihlašte ho do soutěže s jediným pravidlem, použít značku

#aroundworld

Doporučuji napsat značku na jednom z prvních pěti míst a pro můj lepší přehled vložit odkaz na váš soutěžní příspěvek do komentářů pod tento článek.

Odměny?
Samozřejmě. Jinak by to nebyla soutěž :-).

První místo ... 1 HBD
Druhé místo ... 0.6 HBD
Třetí místo ... 0.4 HBD

Pro uživatele aplikace Actifit jsou navíc připraveny tyto odměny

První místo ... 100 AFIT
Druhé místo ... 60 AFIT
Třetí místo ... 40 AFIT

Devatenácté kolo této soutěže se uzavírá 25.9.2020 ve 20:00 SEČ
Staňte se pravidelnými účastníky soutěže. Minimálně se naučíte pravidelně chodit na procházky :-).


Poznámka: snímky kanalizačních poklopů se znakem nebo jménem města také považuji za soutěžní :-)

linka.png
disc.png