Around The World: Challenge -#18 Evaluation (vyhodnocení)

#aroundworld(Google translate from Czech)

The perception of time is very relative. Something is dragging and something will pass faster than the water of a wild river. The time set aside for our competition passed just as quickly.


Welcome to the evaluation of the eighteenth round of the photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭


Without a long writing, I immediately throw myself into the performance of the participants of the 18th round.

@browery is once again crossing the trails around the Belgian canals and the border with France
bro1.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200913t202727603z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200916t164206388z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200917t165558291z


@racibo diligently delivers food and sometimes offers us a bird's eye view of Gdansk
racibo1.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20200914t180517066z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20200917t192348410z


@ekushya sent us a view from Dhaka from the office. It has a nice view of the park
ekusa1.jpeg


@cezary-io is still on holiday in the Canary Islands
cez1.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20200912t223653002z


@sk1920 travels from Katowice to Bytom and back. He also made a trip to the Polish Beskydy
sk1.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200913t192856977z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200916t183539709z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200918t213227821z


@jjprac invited us to visit the hermit's cave (Lochotín - Plzeň)
jprac.jpeg


@ritxi made a trip to a nice castle in Pohansko
ritxi.jpeg

linka.png

The difficult task of decision-making requires a special solution. So today I handed out the rewards as follows:

First place
@browery and @racibo
for each 1HBD + 100 AFIT

Second place
@cezary-io and @ritxi
for each 0.6 HBD + 60 AFIT

Third place
@sk1920, @jjprac and @ekushya
for each 0.4 HBD + 40 AFIT

Snímek z 20200919 195933.png
Snímek z 20200919 200014.png
Snímek z 20200919 201014.pngWhether you're running out of time or running out of time, be sure to take the time to submit your photos to the ongoing nineteenth round of the competition.
If you do not know how to participate, just click on the logo (gif) of the competition at the end of the article and you will learn more.

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Vnímání času je velice relativní. Něco se vleče a něco uplyne rychleji než voda divoké říčky. Stejně tak rychle uběhl čas vyhrazený pro naši soutěž.


Vítejte u vyhodnocení osmnáctého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭


Bez dlouhého psaní se rovnou vrhnu na představení účastníků 18-tého kola.

@browery už zase projíždí stezky kolem belgických kanálů a hranic s Francií

https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200913t202727603z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200916t164206388z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200917t165558291z


@racibo pilně rozváží jídlo a občas nám nabídne pohled na Gdaňsk z ptačí perspektivy

https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20200914t180517066z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20200917t192348410z


@ekushya nám poslal z Dháky pohled z kanceláře. Má pěkný výhled na park


@cezary-io je stále na dovolené na Kanárských ostrovech

https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20200912t223653002z


@sk1920 cestuje z Katovic do Bytomu a zpět. Také si udělal výlet do polských Beskyd

https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200913t192856977z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200916t183539709z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200918t213227821z


@jjprac nás pozval na návštěvu do jeskyně poustevníka


@ritxi si udělal výlet k pěknému zámku v Pohansku

linka.png

Těžký úkol rozhodování si vyžaduje zvláštní řešení. Dnes jsem tedy rozdal odměny takto:

První místo
@browery a @racibo
pro každého 1HBD + 100 AFIT


Druhé místo
@cezary-io a @ritxi
pro každého 0.6 HBD + 60 AFIT


Třetí místo
@sk1920, @jjprac a @ekushya
pro každého 0.4 HBD + 40 AFITAť už se vám čas vleče nebo rychle utíká, určitě si udělejte čas na zaslání snímků do právě probíhajícího devatenáctého kola soutěže.
Pokud nevíte jak se zúčastnit, stačí kliknout na konci článku na logo (gif) soutěže a dozvíte se více.

linka.png
#aroundworld

disc.png