Around The World: Challenge 16 and 17 Evaluation (vyhodnocení)

#aroundworld(Google translate from Czech)

There are a lot of proverbs I could use for this occasion. I'd rather not risk it and get straight to the point :-).


Welcome to the evaluation of the 16th and 17th rounds of the small photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭


A total of 7 users submitted the competition photos to the double round. It seems that it is a stable number for the last four rounds :-).

@ekushya
from Bangladesh submitted several daily reports for Actifit. I could include in the competition only those that contained photos from his surroundings with a description.
ekushya.jpeg
@krakonos
remained faithful to Prague. He presents us with a picture from the Old Town Square with the newly built Marian Column
kraki.jpeg
@cezary-io
took a holiday in the Canary Islands
cezary3.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20200906t220214274z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20200908t220810908z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20200909t222541207z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20200910t221352622z
@jjprac
enjoys so far independent walks around Pilsen and around Pilsen
jjprac1.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@jjprac/actifit-jjprac-20200910t202945496z
@racibo
diligently transports food in and around Gdańsk
racibo.jpeg

https://peakd.com/pl-wolt/@racibo/uhuhu-dobrze-szlo
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20200904t174820475z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20200908t172246484z
@sk1920
he replaced the office, but is still within reach of Katowice
sk.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200901t194716066z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200902t191505471z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200903t185611418z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200904t193834441z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200905t185845553z
@browery
went on holiday from Belgium to his native Poland. He introduced us to the surroundings of the town of Ostróda and the Masurian Lakes with a great report
browery4.jpeg

https://ecency.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200830t204028285z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200831t201537385z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200901t194556906z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200903t194459609z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200904t201950359z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200905t205317692z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200906t203600453z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200907t205048179z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200908t211942509z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200909t202722895zAgain, I violate the rules of my own competition :-). I recall what I promised and decide as follows:

First place… @sk1920
(2 HBD + 100 AFIT)
Second place… @racibo
(1.5 HBD + 80 AFIT)
Third place @cezary-io
(0.7 HBD + 50 AFIT)

The special prize goes to @browery today
(3 HBD + 150 AFIT)

@ekushya, @jjprac and @krakonos receive the prize for participating in the competition
(0.2 HBD + 30 AFIT)


Take diligent photos and don't forget to enter the competition. You can find out more about the current round by clicking on the logo of the competition at the end of the article :-)

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Je spousta přísloví, které bych mohl pro tuto příležitost použít. Raději to nebudu riskovat a rovnou přejdu k věci :-).


Vítejte u vyhodnocení 16 a 17 kola malé fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭


Soutěžní fotografie do dvojitého kola zaslalo celkem 7 uživatelů. Zdá se, že je to za poslední čtyři kola ustálený počet :-).

@ekushya
z Bangladéše přihlásil několik denních hlášení pro Actifit. Do soutěže jsem mohl zařadit jen ty, které obsahovaly fotografie z jeho okolí s popisem.


@krakonos
zůstal věrný Praze. Představuje nám snímek ze Staroměstského náměstí s nově vztyčeným Mariánským sloupem


@cezary-io
si udělal dovolenou na Kanárských ostrovech

https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20200906t220214274z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20200908t220810908z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20200909t222541207z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20200910t221352622z


@jjprac
si užívá prozatím samostatných procházek okolím Plzně a po Plzni

https://peakd.com/hive-193552/@jjprac/actifit-jjprac-20200910t202945496z


@racibo
pilně přepravuje jídlo v Gdaňsku a okolí

https://peakd.com/pl-wolt/@racibo/uhuhu-dobrze-szlo
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20200904t174820475z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20200908t172246484z


@sk1920
vyměnil kancelář, ale stále je v dosahu Katowic

https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200901t194716066z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200902t191505471z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200903t185611418z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200904t193834441z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200905t185845553z


@browery
se vydal z Belgie na dovolenou do rodného Polska. Skvělou reportáží nám přiblížil okolí města Ostróda a Mazurských jezer

https://ecency.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200830t204028285z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200831t201537385z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200901t194556906z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200903t194459609z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200904t201950359z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200905t205317692z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200906t203600453z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200907t205048179z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200908t211942509z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200909t202722895zOpět porušuji pravidla vlastní soutěže :-). Odvolávám co jsem slíbil a rozhoduji takto:

První místo … @sk1920
(2 HBD + 100 AFIT)
Druhé místo … @racibo
(1.5 HBD + 80 AFIT)
Třetí místo … @cezary-io
(0.7 HBD + 50 AFIT)

Speciální cena dnes připadne @browery
(3 HBD + 150 AFIT)

Cenu za účast na soutěži dostávají @ekushya, @jjprac a @krakonos
(0.2 HBD + 30 AFIT)

Pilně foťte a nezapomeňte se přihlásit do soutěže. Více se dozvíte o právě probíhajícím kole po kliknutí na logo soutěže na konci článku :-)

linka.png
#aroundworld

disc.png