Around The World: Challenge -#16 and 17

#aroundworld(Google translate from Czech)

The holidays and vacations end. It's time to go into a normal rush. There may not be time for walks and photo shoots. Restrictions on COVID may be reintroduced.
So how do you travel safely? Maybe with the help of photos of Hive users who are scattered all over the world :-).Welcome to the announcement of a two-round simple photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭
Yes, you read that right. For the reasons stated in the first paragraph and also because I am going to go into the forest wilderness of the Jesenice mountains, the just announced round of the competition will last fourteen days.

How to participate?
There is only one rule for participating in the competition. Use in your articles and daily reports for the Actifit brand

#aroundworld

An unwritten but important condition for participating in the competition is a description of the place (state, town, village, etc.) where you took the photo you are sending to the competition. Photographs that do not have this description, or articles without a photograph (with a description) will not be accepted into the competition.
Use the tag above in one of the first five places to keep track of your competition photos.


What are the rewards?
Due to the double length of the announced round of the competition, you can look forward to a double reward.

First place ... 2 HBD
Second place ... 1.5 HBD
Third place ... 0.7 HBD

In addition, these rewards are prepared for Actifit users

First place ... 100 AFIT
Second place ... 80 AFIT
Third place ... 50 AFIT

I apologize in advance if I do not respond in time to your competition photos. As I wrote above, I will rest in the Jeseníky Mountains for some time and I will not always be able to connect to the Internet.


The deadline for this round of the competition will be 9/11/2020 at 20:00 CET

I wish everyone a peaceful transition to the "normal" hustle and bustle :-).

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Končí doba dovolených a prázdnin. Nastává čas přechodu do běžného shonu. Možná nebude čas na procházky a focení. Možná se znovu budou zavádět restrikce v souvislosti s COVID.
Jak tedy bezpečně cestovat? Možná pomocí fotografií uživatelů Hive, kteří jsou rozeseti po celém světě :-).


Vítejte u vyhlášení dvojkola jednoduché fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭
Ano, čtete správně. Z důvodů uvedených v prvním odstavci a také proto, že se chystám vyrazit do lesní divočiny jesenických hor, bude právě vyhlašované kolo soutěže trvat čtrnáct dnů.

Jak se zúčastnit?
Pro účast na soutěži platí jediné pravidlo. Použít ve vašich článcích a denních hlášení pro Actifit značku

#aroundworld

Nepsaná, leč důležitá podmínka pro účast v soutěži je popis místa (stát, město, vesnice, atd.), kde jste pořídili fotografii, kterou posíláte do soutěže. Fotografie, které nebudou mít tento popis, nebo články bez fotografie (s popisem), nebudou do soutěže přijaty.
Výše uvedenou značku použijte na jednom z prvních pěti míst, abych měl o vašich soutěžních fotografiích přehled.


Jaké jsou odměny?
Vzhledem k dvojnásobné délce vyhlašovaného kola soutěže, se můžete těšit i na dvojnásobnou odměnu.

První místo ... 2 HBD
Druhé místo ... 1.5 HBD
Třetí místo ... 0.7 HBD

Pro uživatele aplikace Actifit jsou navíc připraveny tyto odměny

První místo ... 100 AFIT
Druhé místo ... 80 AFIT
Třetí míst ... 50 AFIT

Předem se omlouvám, pokud nebudu reagovat včas na vaše soutěžní fotografie. Jak jsem psal výše, budu nějaký čas odpočívat v Jeseníkách a ne vždy budu mít možnost připojení na internet.


Uzávěrka tohoto dvojkola soutěže bude 11.9.2020 ve 20:00 SEČ

Přeji všem poklidný přechod do „normálního“ shonu :-).