Around The World: Challenge -#15 Evaluation (vyhodnocení)

#aroundworld(Google translate from Czech)

Holidays are gone, holidays are ending. It's time to start viewing and sorting the photos taken :-). I offer you one small sorting now.


Welcome to the announcement of the winners of the fifteenth round of a simple photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭
Seven Hive users submitted their competition photos to the round just evaluated. I will try to sort them alphabetically :-)

@browery
went on vacation to his native Poland. He sent several contributions from the Masurian Lakes region. I chose this photo for today's evaluation
browery4.jpeg

other posts are also worth seeing

https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200822t050225831z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200825t183655334z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200826t195303948z


@cezary-io
delegated to the competition an interesting photograph of the sky in West London
cezary.io.jpeg

@hairyfairy
he invited us to East Bohemian Hradec Králové
hairy.jpeg


@jjprac stays faithful to Pilsen and its surroundings within 50 km :-)
jjprac.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@jjprac/actifit-jjprac-20200823t184904788z
https://peakd.com/hive-193552/@jjprac/actifit-jjprac-20200828t191103426z


@pavelsku
went from the Czech Republic on holiday to Croatia to the island of Baska
pavelsku.jpeg


@racibo
He thoroughly goes around his customers in Gdańsk, Poland
racibo2.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20200823t163353217z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20200825t170102807z


@sk1920
moves in the industrial city of Katowice. In his photographs, however, he mainly introduces us to nature
sk.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200824t191856428z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200827t195653940z

linka.png

I solved the puzzle of who will receive the main prizes as follows:

First place… @pavelsku
(1 HBD)Second place… @browery
(0.6 HBD + 60 AFIT)Third place cez @cezary-io
(0.4 HBD + 40 AFIT)@hairyfairy, @racibo, @jjprac and @sk1920 will receive 0.1 HBD for participating in the competition.
afit.png
hbd1.png
hbd2.png


Thank you to everyone involved for their photos on my map and congratulations to the winners :-)


Are you still hesitant to take part in this competition? Why? As you can see, no one will lose :-)
The current round is extended and the prizes for the winners are doubled :-)
You can find out more by clicking on the GIF at the end of the article.

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Prázdniny jsou pryč, dovolené končí. Je čas začít prohlížet a třídit pořízené fotografie :-). Jedno malé třídění vám teď nabízím.


Vítejte u vyhlášení vítězů patnáctého kola jednoduché foto-soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭
Do právě hodnoceného kola zaslalo své soutěžní fotografie sedm uživatelů Hive. Pokusím se je seřadit podle abecedy :-)

@browery
se vypravil na dovolenou do rodného Polska. Poslal několik příspěvků z oblasti Mazurských jezer. Pro dnešní vyhodnocení jsem si vybral tuto fotografii.
Za zhlédnutí stojí i ostatní příspěvky

https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200822t050225831z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200825t183655334z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200826t195303948z


@cezary-io
delegoval do soutěže zajímavou fotografii oblohy v západním Londýně


@hairyfairy
nás pozval do východočeského Hradce Králové


@jjprac zůstává věrný Plzni a jejímu okolí do 50 km :-)

https://peakd.com/hive-193552/@jjprac/actifit-jjprac-20200823t184904788z
https://peakd.com/hive-193552/@jjprac/actifit-jjprac-20200828t191103426z


@pavelsku
se vydal z Čech na dovolenou do Chorvatska na ostrov Baška


@racibo
statně objíždí na svém kole zákazníky v Polském Gdaňsku

https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20200823t163353217z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20200825t170102807z


@sk1920
se pohybuje v průmyslovém městě Katowice. Na svých fotografiích nám však představuje hlavně přírodu

https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200824t191856428z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200827t195653940z

linka.png

Hádanku, kdo obdrží hlavní ceny jsem rozluštil takto:

První místo … @pavelsku
(1 HBD)Druhé místo … @browery
(0.6 HBD + 60 AFIT)Třetí místo … @cezary-io
(0.4 HBD + 40 AFIT)@hairyfairy, @racibo, @jjprac a @sk1920 obdrží 0.1 HBD za úast v soutěži.


Děkuji všem zúčastněným za jejich fotografie do mé mapy a gratuluji vítězům :-)


Ještě váháte s účastí na této soutěži? Proč? Jak vidíte, nikdo neprohraje :-)
Právě probíhající kolo je prodloužené a ceny pro vítěze jsou dvojnásobné:-)
Více se dozvíte po kliknutí na GIF na konci článku.

linka.png
#aroundworld