Around The World: Challenge -#14 Evaluation (vyhodnocení)

#aroundworld(Google translate from Czech)

The penultimate week of the holidays (at least in the Czech Republic) is over. Home archives are filled with holiday photos. Someone took the opportunity to send their photos to our competition.
Welcome to the evaluation of the fourteenth round of the photo competition for Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭
A total of five users submitted their photos to this round. I will skip the attempt at some unusual sorting and without ice and storage, I will introduce you to the individual contributions.

@wallar came from far away India with a picture of the Red Fort in a place called Agra
wallar.jpeg

I would also like to thank him for promoting the competition in his community :-).

@browery regularly supplies us with photos from around Mons, Belgium. For today, I chose photos of the countryside and the village of Casteau
browery.jpeg

His other contributions are also worth seeing :-)
- https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200816t200828122z (Nima)
- https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200819t045713923z (Grand Large)
- https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200821t042259356z (Brussels)

The fixture in the competition sky is @jjprac. According to his photos from Pilsen and its surroundings, a photographic map could be compiled :-)
jprac.jpeg

- https://peakd.com/hive-193552/@jjprac/actifit-jjprac-20200817t161445463z

Another regular participant is @sk1920. This time he introduced us to Sosnowiec
sk1920.jpeg

And last but not least, we have a post from @racibo. He is again in a diligent work and presents us with non-traditional views of Gdańsk and Poland and its surroundings
racibo.jpeg
I solved the small dilemma of who to award prizes to as follows:

first place @browery
1 HBD + 60 AFITsecond place @jjprac
0.6 HBD + 40 AFITthird place @racibo
0.4 HBD + 20 AFITspecial price for @wallar for the farthest place
0.5 HBD@sk1920 will win the prize for participation this time
0.1 HBD + 10 AFITSnímek z 20200822 203522.png
Snímek z 20200822 204722.png

Thank you to the contestants for their contributions. My map of the world is again a few places richer :-).
If you don't know this simple photo competition yet, I have a proposal for you. Click on the GIF at the end of this article to learn more about the competition.

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive


Předposlední týden prázdnin (aspoň tedy v České Republice) je za námi. Domácí archivy se plní fotografiemi z dovolených. Někdo využil příležitosti a poslal své fotografie do naší soutěže.
Vítejte u vyhodnocení čtrnáctého kola fotografické soutěže pro uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭
Do tohoto kola zaslalo své fotografie celkem pět uživatelů. Vynechám pokus o nějaké neobvyklé seřazení a bez ladu a skladu vám představím jednotlivé příspěvky.

Z daleké Indie se přihlásil @wallar se snímkem pevnosti Red fort v místě zvaném Agra
Tímto mu také děkuji za propagaci soutěže v jeho komunitě :-).


@browery nás pravidelně zásobuje fotografiemi z okolí města Mons v Belgii. Pro dnešek jsem vybral fotografie venkova a vesnice Casteau
Za prohlédnutí stojí i jeho další příspěvky :-)
- https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200816t200828122z (Nima)
- https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200819t045713923z (Grand Large)
- https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200821t042259356z (Brusel)


Stálice na soutěžní obloze je @jjprac. Podle jeho fotografií z Plzně a okolí by se dala sestavit fotografická mapa :-)
- https://peakd.com/hive-193552/@jjprac/actifit-jjprac-20200817t161445463z


Dalším stálým účastníkem je @sk1920. Tentokrát nám představil Sosnowiec


A v neposlední řadě tu máme příspěvek od @racibo. Opět je v pilné práci a předkládá nám netradiční pohledy na polský [Gdaňsk a okolí]https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20200819t182521628z)
Malé dilema, komu přidělit ceny, jsem vyřešil takto:

první místo @browery
1 HBD + 60 AFITdruhé místo @jjprac
0.6 HBD + 40 AFITtřetí místo @racibo
0.4 HBD + 20 AFITspeciální cena pro @wallar za nejvzdálenější místo
0.5 HBD@sk1920 si tentokrát odnese cenu za účast
0.1 HBD + 10 AFIT

Děkuji účastníkům soutěže za jejich příspěvky. Má mapa světa je opět o pár míst bohatší :-).
Pokud ještě tuto jednoduchou fotografickou soutěž neznáte, mám pro vás návrh. Klikněte na GIF na konci tohoto článku a dozvíte se o soutěži více.

linka.png
#aroundworld