Around The World: Challenge -#14

#aroundworld(Google trnslate from Czech)

After a hot day, a cold shower is best. I'm not going to shower you. I gave my body that shower before I sat down with NTB :-).
Welcome to the announcement of the fourteenth round of a simple photo competition for all Hive users,

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭

As the name of the competition suggests, I want to travel around the world with the help of your photos. All I need is a photo from my mobile phone, for example. The description where the photo was taken (place, state) is important to me.

How to participate?
The competition has only one rule. Use a tag in your post

#aroundworld

For a better overview of your competition photos, I recommend writing a tag in one of the first five places and adding a link to your post in the comments below this article. This will ensure that I do not miss your competition photo.

What are the prizes for the winners?

First place ... 1 HBD
Second place ... 0.6 HBD
Third place ... 0.4 HBD

In addition, users of Actifit can look forward to a reward in AFIT tokens as follows:

First place ... 60 AFIT
Second place ... 40 AFIT
Third place ... 30 AFIT
After thirteen rounds of the competition, I have pictures from the north and south of Poland, London, southwestern Belgium and northern France, the Czech Republic, Greece (Rhodes Island) and Dhaka in Bangladesh. It's, for now, just a tiny bit of the world, but I hope to look elsewhere.

I wish you and myself nice shots from all over the world :-).

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Po parném dni je nejlepší studená sprcha. Nehodlám vás sprchovat. Tu sprchu jsem dopřál svému tělu, než jsem zasedl k NTB :-).
Vítejte u vyhlášení čtrnáctého kola jednoduché fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive,

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭

Jak název soutěže napovídá, chci cestovat kolem světa s pomocí vašich fotografií. Stačí mi k tomu foto třeba z mobilu. Důležitý je pro mne popis, kde byla fotografie pořízena (místo, stát).

Jak se zúčastnit?
Soutěž má jediné pravidlo. Použít ve vašem příspěvku značku

#aroundworld

Pro můj lepší přehled o vašich soutěžních fotografiích, doporučuji napsat značku na jednom z prvních pěti míst a přidat odkaz na váš příspěvek do komentářů pod tento článek. Zajistíte si tak, že vaši soutěžní fotografii nepřehlédnu.

Jaké jsou ceny pro vítěze?

První místo ... 1 HBD
Druhé místo ... 0.6 HBD
Třetí místo ... 0.4 HBD

Uživatelé aplikace Actifit se mohou navíc těšit na odměnu v tokenech AFIT takto:

První místo ... 60 AFIT
Druhé místo ... 40 AFIT
Třetí místo ... 30 AFIT
Po třinácti kolech soutěže mám snímky ze severu a jihu Polska, z Londýna, z jihozápadní Belgie a severní Francie, z České republiky, Řecka (ostrov Rhodos) a z Dháky v Bangladéši. Je to, zatím, jen nepatrný kousek světa, ale doufám že se podívám i jinam.

Přeji vám i sobě pěkné záběry z celého světa :-).