Around The World: Challenge -#13 Evaluation (vyhodnocení)

#aroundworld(Google translate from Czech)

Based on the frequency of use of the #aroundworld brand last week, I think that thirteen did not cause you a problem. We'll see who she was happier for :-)
Welcome to the evaluation of the thirteenth round of a simple photo competition

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭
Eight Hive users submitted their photos to the thirteenth round. I will try to introduce them "from the heart" (Czech Republic) of Europe to all parts of the world :-).

@pavelsku took a photo in the foothills of the Oderské vrchy near Vítkov - Podhradí as from a scifi film
pavelsku.jpeg@tazi spent his free days in the Beskydy Mountains and sent some photos
tazi.jpeg

- https://peakd.com/hive-193552/@tazi/actifit-tazi-20200813t121727192z
- https://peakd.com/hive-193552/@tazi/actifit-tazi-20200814t171110867z


@garygeo1 was busy last week and sent photos from Přeštice south of Pilsen
gary.jpeg@jjprac regularly supplies us with photos of the surroundings of Pilsen. Apparently looking for routes for stroller walks :-)
jprac.jpeg@hairyfairy made a trip to Bohemian Switzerland and sent photos of "basalt organ" in Kamenický Šenov
hairy.jpeg@browery supplies us with photos from Belgium. It is based in Mons
browery1.jpeg

- https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200810t205529642z
- https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200814t184133015z


@racibo left the Baltic coast and went on a trip to the south of Poland
racibo.jpeg@sk1920 has returned from vacation and again supplies us with photos from the vicinity of Katowice, Poland
sk2.jpeg

- https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200808t214937272z
- https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200809t183026941z
Again, I had a difficult choice :-). Some will be happier than others. That's how it goes in competitions :-)

I award the prizes as follows:
first place @tazi
1 HBD + 60 AFITsecond place @browery
0.6 HBD + 40 AFITthird place @racibo
0.4 HBD + 30 AFITspecial price for @hairyfairy
0.5 HBDprice for participation in the competition 0.1 HBD
for @garygeo1, @jjprac, @pavelsku and @sk1920Snímek z 20200815 205744.png
Snímek z 20200815 205343.png

Congratulations to the winners and thanks to all participants for great photos.


I remind you that the fourteenth round of the competition is running. Details about participation can be found by clicking on the gif below the article :-)

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Podle frekvence použití značky #aroundworld v minulém týdnu soudím, že vám třináctka problém nedělala. Uvidíme, pro koho byla šťastnější :-)
Vítejte u vyhodnocení třináctého kola jednoduché fotografické soutěže

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭
Do třináctého kola přihlásilo své fotografie osm uživatelů Hive. Pokusím se je představit „ze srdce“ (Česká republika) Evropy na všechny světové strany :-).

@pavelsku pořídil v podhůří Oderských vrchů u Vítkova – Podhradí fotografii jako ze scifi filmu

@tazi trávil volné dny v Beskydech a poslal nějaké fotky
- https://peakd.com/hive-193552/@tazi/actifit-tazi-20200813t121727192z
- https://peakd.com/hive-193552/@tazi/actifit-tazi-20200814t171110867z

@garygeo1 byl minulý týden pracovně vytížen a poslal fotky z Přeštic jižně od Plzně

@jjprac nás pravidelně zásobuje fotkami okolí Plzně. Zřejmě hledá trasy na procházky s kočárkem :-)

@hairyfairy si udělal výlet do Českého Švícarska a poslal fotky „čedičových varhan“ v Kamenickém Šenově

@browery nás zásobuje fotografiemi z Belgie. Základnu má ve městě Mons
- https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200810t205529642z
- https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20200814t184133015z

@racibo opustil pobřeží Baltu a vydal se na výlet na jih Polska

@sk1920 se vrátil z dovolené a opět nás zásobuje fotkami z okolí polských Katowic
- https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200808t214937272z
- https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20200809t183026941z
Opět jsem měl těžkou volbu :-). Někdo bude mít víc štěstí než jiný. Tak už to v soutěžích chodí :-)

Ceny uděluji takto:


první místo @tazi
1 HBD + 60 AFITdruhé místo @browery
0.6 HBD + 40 AFITtřetí místo @racibo
0.4 HBD + 30 AFITspeciální cena pro @hairyfairy
0.5 HBDcena za účast na soutěži 0.1 HBD
pro @garygeo1, @jjprac, @pavelsku a @sk1920


Gratuluji výhercům a děkuji všem účastníkům za skvělé fotografie.
Připomínám, že běží čtrnácté kolo soutěže. Podrobnosti o účasti najdete po kliknutí na gif pod článkem :-)

linka.png

#aroundworld