Around The World: Challenge -#13

#aroundworld(Google translate from Czech)

Is thirteen a lucky number or does it bring misfortune? Everyone has to decide for themselves :-).


Welcome to the announcement of the thirteenth round of the small photo competition

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭What is the competition like?
A simple photo contest for all Hive users. There is no need for professional pictures, just a photo of your surroundings from a mobile phone.
I want to travel the world with your help. Your photos will fill my map of "known" places in the world. I must admit that my map is full of unknown places. Thanks to your photos, I have discovered some places in Europe and one place in Asia. I don't have any photos from other continents yet.


What are the rewards?

 • first plac ... 1 HBD
 • second place ... 0.6 HBD
 • third place ... 0.4 HBD

in addition, these rewards are prepared for Actifit users

 • first place ... 60 AFIT
 • second place ... 40 AFIT
 • third place ... 30 AFITHow to participate?
Just follow one rule. Use the tag in your article or daily report for Actifit

#aroundworld

For a better overview of your competition photos, it is advisable to insert a link to your photo in the comments below this article and write the above mark in one of the first five places.
Your photo should have a description of where you took it.

If you are writing your competition entry under a community brand, you need to place the #aroundworld brand from 1 to 4 positions. This is the only way to ensure that I do not miss your competition photo :-).

The deadline for the thirteenth round of the competition is Friday, August 14, 2020 at 20:00 CET.


The last two rounds of the competition were rich in links. I hope that "thirteen" will not discourage you and I will be lucky to have new places on my map :-)

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive


Je třináctka šťastné číslo nebo přináší neštěstí? To si musí každý rozhodnout sám :-).
Vítejte u vyhlášení třináctého kola malé foto soutěže

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭
Jaká je to soutěž?
Jednoduchá fotografická soutěž pro všechny uživatele Hive. Není potřeba profesionálních snímků, stačí foto vašeho okolí z mobilu.
Chci s vaší pomocí procestovat svět. Vaše fotografie zaplní mou mapu „poznaných“ míst ve světě. Musím přiznat, že má mapa je plná nepoznaných míst. Mám, díky vašim fotografiím, odhalena některá místa v Evropě a jedno místo v Asii. Zatím nemám žádné fotografie z ostatních světadílů.


Jaké jsou odměny?

 • první místo … 1 HBD
 • druhé místo … 0.6 HBD
 • třetí místo … 0.4 HBD

pro uživatele aplikace Actifit jsou navíc připraveny tyto odměny

 • první místo … 60 AFIT
 • druhé místo … 40 AFIT
 • třetí místo … 30 AFITJak se zúčastnit?
Stačí dodržet jediné pravidlo. Ve své článku nebo denním hlášení pro Actifit použít značku

#aroundworld

Pro můj lepší přehled o vašich soutěžních fotografiích je vhodné vložit do komentářů pod tento článek odkaz na vaši fotografii a výše uvedenou značku napsat na jednom z prvních pěti míst.
Vaše fotografie by měla mít popis s místem pořízení.

Pokud píšete váš soutěžní příspěvek pod komunitní značkou, je potřeba značku #aroundworld umístit od 1 do 4 pozice. Jen tak si zabezpečíte, že vaši soutěžní fotografii nepřehlédnu :-).

Uzávěrka třináctého kola soutěže je v pátek 14.8.2020 ve 20:00 SEČ.
Poslední dvě kola soutěže byla bohatá na odkazy. Doufám, že vás neodradí „třináctka“ a já tak budu mít štěstí na nová místa do mé mapy :-)