Around The World: Challenge -#10 Evaluation (vyhodnocení)

#aroundworld(Google translate from Czech)
Regular regularity becomes a routine.

Welcome to the regular evaluation of the regular photo competition

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭

Regular participants of several previous rounds sent their photos to the tenth round of this competition. They are:

@sk1920, @garygeo1 and @jjprac.

@sk1920 sent links to several daily reports for Actifit. For today's evaluation, I have selected his report from 22.7.2020
skkatowice.jpeg@garygeo1 is a skilled cyclist. He regularly participates in long trips with friends. This time he invited us to the surroundings of Mariánské Lázně in western Bohemia
gary.jpeg@jjprac prematurely ended the planned walk in Starý Plzenec near Pilsen. Maybe they had a good roof in a local restaurant and he and his wife didn't get wet on their skin :-)
jprac.jpeg
After careful consideration, I have decided to award prizes in the following order:

First place @garygeo1
0.5 HBD + 50 AFIT


Second place @jjprac
0.3 HBD + 30 AFIT


Third place @sk1920
0.2 HBD + 20 AFIT


Snímek z 20200725 161344.png
Snímek z 20200725 162007.pngCongratulations to the winners and thank them for enriching my map :-).
Not yet a regular participant in this simple photo contest?
In that case, make a note in your calendar that a new round of the competition is announced every Friday around 20:00 CET and that the previous round is regularly evaluated every Saturday.

One rule is all you need to participate in the competition. Use a tag in your post

#aroundworld

Put the brand in one of the first five places and for a better overview of your competition images, insert a link to your image in the article with the just announced competition round. Just click on the banner below the article and you're there :-).

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na HiveZ pravidelné pravidelnosti se stává rutina.

Vítejte u pravidelného vyhodnocení pravidelné foto soutěže

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭

Do desátého kola této soutěže zaslali své fotografie pravidelní účastníci několika předcházejících kol. Jsou to:

@sk1920, @garygeo1 a @jjprac.

@sk1920 poslal odkazy na několik denních hlášení pro Actifit. Do dnešního vyhodnocení jsem vybral jeho hlášení ze dne 22.7.2020

@garygeo1 je zdatný cyklista. Pravidelně se účastní dlouhých výletů s přáteli. Tentokrát nás pozval do okolí Mariánských lázní v západních Čechách

@jjprac předčasně ukončil plánovanou vycházku ve Starém Plzenci u Plzně. Snad měli v místní restauraci dobrou střechu a on, ani jeho manželka, nepromokl na kůži :-)

Po dokonalém uvážení, jsem se rozhodl udělit výhry v tomto pořadí:

První místo @garygeo1
0.5 HBD + 50 AFIT


Druhé místo @jjprac
0.3 HBD + 30 AFIT


Třetí místo @sk1920
0.2 HBD + 20 AFITGratuluji vítězům a děkuji jim za obohacení mé mapy :-).
Ještě nejste pravidelnými účastníky této jednoduché fotografické soutěže?
V tom případě si zapište do kalendáře, že se pravidelně každý pátek kolem 20:00 SEČ vyhlašuje nové kolo soutěže a každou sobotu se pravidelně provádí vyhodnocení předcházejícího kola.

K účasti na soutěži vám stačí jediné pravidlo. Použít ve svém příspěvku značku

#aroundworld

Značku uveďte na jednom z prvních pěti míst a pro můj lepší přehled o vašich soutěžních snímcích vložte odkaz na váš snímek do článku s právě vyhlášeným kolem soutěže. Stačí kliknout na banner pod článkem a jste na místě :-).

linka.png
#aroundworld
EDIT:
I totally missed a post from @hairyfairy, which invited us to a nice lookout tower.
hairy.jpeg
I apologize to him and send me a special price of 0.4 HBD

EDIT:
Totálně mi unikl post od @hairyfairy, který nás pozval na pěknou rozhlednu. Tímto se mu omlouvám a posílám zvláštní cenu 0.4 HBD