Around The World: Challenge -#10

#aroundworld(Google translate from Czech)

Greetings to all Hive users.
Surely you know what will follow. As every Friday, of course, the announcement of a new round of the competition

Around The World


This simple photo contest is for all Hive users. To participate in the competition, you only need to meet one condition, and that is to use the brand on your entry

#aroundworld

For a better overview of your images, I recommend using the tag in one of the first five places and inserting a link to your article, or daily report for Actifit, in the comments to this article.


What should the competition film look like?
For example:
Unusual view of the castle tower of the castle in Český Krumlov (southern Bohemia).
IMG_20200717_103346.jpg

Yes, a description of where the picture was taken is important. I want to fill the world map with the help of your pictures :-).

So far, I have pictures from Bangladesh, Poland and the Czech Republic. Will I get elsewhere with your help?
It depends on you.


As in every competition, there are prizes for the winners:

 • 1 . place … 0.5 HBD
 • 2 . place … 0.3 HBD
 • 3 . place … 0.2 HBD

In addition, Actifit users and their daily reports will be rewarded as follows:

 • 1 . place … 50 AFIT
 • 2 . place … 30 AFIT
 • 3 . place ... 20 AFIT

Take a few minutes of your time to take a picture of your surroundings and enter the competition :-).
The deadline for the tenth round is July 24, 2020 at 20:00 CET

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Zdravím všechny uživatele Hive.
Jistě tušíte, co bude následovat. Jako každý pátek samozřejmě vyhlášení nového kola soutěže

Around The WorldTato jednoduchá fotografická soutěž je určena pro všechny uživatele Hive. K účasti na soutěži stačí splnit jedinou podmínku a to použít na vašem příspěvku značku
#aroundworld

Pro můj lepší přehled o vašich snímcích, doporučuji použít značku na jednom z prvních pěti míst a vložit odkaz na váš článek nebo denní hlášení pro Actifit, do komentářů k tomuto článku.Jak by měl vypadat soutěžní snímek?
Třeba takto:
Netradiční pohled na zámeckou věž zámku v Českém Krumlově (jižní Čechy).
(viz. snímek v anglickém textu)

Ano, popis místa pořízení snímku je důležitý. Chci s pomocí vašich snímků zaplnit mapu světa :-).

Prozatím mám snímky z Bangladéše, Polska a České Republiky. Dostanu se s vaší pomocí i jinam?
To záleží na vás.


Jako v každé soutěži i zde čekají na vítěze odměny:

 • 1. místo … 0.5 HBD
 • 2. místo … 0.3 HBD
 • 3. místo … 0.2 HBD

Uživatelé aplikace Actifit a jejich denní hlášení budou navíc odměněni takto:

 • 1. místo … 50 AFIT
 • 2. místo … 30 AFIT
 • 3. místo … 20 AFIT

Věnujte pár minut svého času pořízení snímku z vašeho okolí a přihlaste se do soutěže :-).
Uzávěrka desátého kola je 24.7.2020 ve 20:00 SEČ