Around The World

atw1.gif(Google translate from Czech)

The last few days I've been a little more busy. I didn't have time to announce a new round of the competition yesterday. So I'll fix it today. I will combine the evaluation and announcement of a simple photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭

into one article :-).

It seems that we have another record number of participants in the competition :-). A total of ten Hive users submitted their photos to the 28th round.

@joey1989
submitted photos of the Danube from last year's trip to Austria
joey.jpeg


@mcmira
remained faithful to the surroundings of the village of Omice in southern Moravia
mcmira.jpeg

https://peakd.com/cesky/@mcmira1/muj-domov-omice-my-home-omice


@hallmann
this time he exchanged the polaroid for a cell phone and sent photos from his album
hall.jpeg


@browery
has put his bike down and is walking around Mons
bro.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201122t203056581z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201123t204844733z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201124t211524987z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201125t175513895z


@krakonos
he spoke after a long pause. His photographs show a new footbridge in Prague's Troja
kraki.jpeg


@cezary-io
provided interesting photos of buildings around London
cezary.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201126t221959578z


@ptaku
is a new participant. Unfortunately, he did not write in the description where the photo was taken
ptaku.jpeg


@papowich
he photographed again while moving. Damage. However, I managed to find out that his photos are from the Turkish city of Darica
papovich.jpeg


@racibo
he has few clients at this time and so he walks through Gdańsk
raci.jpeg


@sk1920
tests his health and still uses a bike to move around Katowice :-)
sk.jpeg

You can congratulate these winners of the 28th round of the competition without long delays

First place ... @browery
(1 HBD + 100 AFIT)
Second place ... @cezary-io
(0.6 HBD + 60 AFIT)
Third place ... @papowich
(0.4 HBD + 40 AFIT)


Reward for participation in the competition 0.1 HBD for
@sk1920, @racibo, @hallmann, @joey1989, @mcmira, @krakonos and @ptaku.Snímek z 20201128 205547.png
Snímek z 20201128 210926.png

Thank you all for participating in the competition and congratulations to the winners :-)Are you still hesitant to participate in a competition where no one has lost yet? Or do you not know how to participate in the competition?

In this case, read the following lines.

To participate in a simple photo competition Around The World, all you have to do is use the brand

#aroundworld

Write the mark in one of the first five places. For the competition photo, don't forget to write where (city, state) you took the photo. By inserting a link to your competition photo in the comments to this article, you will ensure participation :-).

The following prizes are waiting for the winner:

First place ... 1 HBD
Second place ... 0.6 HBD
Third place ... 0.4 HBD

If your competition photo is sent via the Actifit daily report, the following additional prizes are ready for the winners:

First place ... 100 AFIT
Second place ... 60 AFIT
Third place ... 40 AFIT

And don't forget that you have little time :-). The deadline for the 29th round of the competition is 3.12.2020 at 20:00 CET

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na HivePosledních pár dní jsem byl trochu více pracovně vytížený. Nestihl jsem tak včera vyhlásit nové kolo soutěže. Dnes to tedy napravím. Spojím vyhodnocení a vyhlášení jednoduché fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭

do jednoho článku :-).Zdá se, že máme další rekordní počet účastníků soutěže :-). Do 28 kola zaslalo své fotografie celkem deset uživatelů Hive.

@joey1989
přihlásil fotografie Dunaje z loňského výletu do Rakouska


@mcmira
zůstal věrný okolí vesnice Omice na jižní Moravě

https://peakd.com/cesky/@mcmira1/muj-domov-omice-my-home-omice


@hallmann
tentokrát vyměnil polaroid za mobil a poslal fotografie ze svého alba


@browery
odložil kolo a věnuje se procházkám v okolí Mons

https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201122t203056581z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201123t204844733z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201124t211524987z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201125t175513895z


@krakonos
se ozval po delší odmlce. Jeho fotografie zachycují novou lávku v pražské Tróji


@cezary-io
poskytl zajímavé fotografie budov z okolí Londýna

https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201126t221959578z


@ptaku
je nový účastník. Bohužel nenapsal do popisu, kde byla fotografie pořízena


@papowich
opět fotil za pohybu. Škoda. Podařilo se mi však zjistit, že jeho fotografie jsou z tureckého města Darica


@racibo
má v této době málo klientů a tak se při pochůzkách Gdaňskem pohybuje pěšky


@sk1920
testuje své zdraví a stále používá k přesunům kolem Katovic kolo :-)

Bez dlouhého zdržování můžete gratulovat těmto vítězům z 28 kola soutěže

První místo ... @browery
(1 HBD + 100 AFIT)
Druhé místo ... @cezary-io
(0.6 HBD + 60 AFIT)
Třetí místo ... @papowich
(0.4 HBD + 40 AFIT)


Odměna za účast na soutěži 0.1 HBD pro
@sk1920, @racibo, @hallmann, @joey1989, @mcmira, @krakonos a @ptaku.

Děkuji všem za účast na soutěži a blahopřeji vítězům :-)Ještě stále váháte nad účastí v soutěži, kde ještě nikdo neprohrál? Nebo snad nevíte jak se soutěže zúčastnit?

V tom případě si přečtěte následující řádky.

K účasti na jednoduché fotografické soutěži Around The World vám postačí použít značku

#aroundworld

Značku napište na jedno z prvních pěti míst. K soutěžní fotografii nezapomeňte napsat kde (město, stát) jste fotili. Vložením odkazu na vaši soutěžní fotografii do komentářů k tomuto článku si pojistíte účast :-).

Na vítěze čekají tyto odměny:

První místo ... 1 HBD
Druhé místo ... 0.6 HBD
Třetí místo ... 0.4 HBD

Pokud bude vaše soutěžní fotografie odeslána prostřednictvím denního hlášení pro Actifit, jsou připraveny pro vítěze navíc tyto odměny:

První místo ... 100 AFIT
Druhé místo ... 60 AFIT
Třetí místo ... 40 AFIT

A nezapomeňte, že máte málo času :-). Uzávěrka 29 kola soutěže je 3.12.2020 ve 20:00 SEČ

linka.png
disc2.png