Amazing Nature Contest - Septermber 2020 - #01: Birth (Zrození)

(Google translate from Czech)
It's been a long time since I've participated in the wonderful #AmazingNature competition organized by @adalger in the Amazing Nature Community.


Nature is my eternal inspiration and a place to gain strength and energy. And where does one get the most positive energy? After all, right at the spring :-).

I hereby invite you for a short walk to northern Moravia to the Jeseníky Mountains. I will take you to the place where the source of a small mountain stream was born.
IMG_20200904_062928.jpg

In the forest, about an hour's walk from my parents' house, under an old upheaval, we find an inconspicuous place. Only local people know that this is where the miracle of birth takes place. Between grass, moss and rocks, small streams of water make their way from the underground to the light.
IMG_20200904_062557.jpg

After a few meters, they begin to form small pools to join and gain strength for further wandering.
IMG_20200904_062641.jpg

They subtly flow through low vegetation to overcome the first major obstacle a little later in the form of rocks and fallen branches.
IMG_20200904_063632.jpg

I followed the stream to the point where an already stout and predatory stream of water jumped over the stone thresholds. The energy of flowing water mixed with the energy of the forest from which the water was born. Such places can make a person very excited :-)
IMG_20200904_121730.jpg

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Je to už dávno, co jsem se zúčastnil nádherné soutěže #AmazingNature, kterou pořádá @adalger v komunitě Amazing Nature Community.


Příroda je mou věčnou inspirací a místem k nabrání sil a energie. A kde získá člověk nejvíce pozitivní energie? Přece přímo u pramene :-).

Zvu vás tímto na malou procházku na severní Moravu do pohoří Jeseníky. Zavedu vás na místo, kde se zrodil pramen malého horského potoka.

V lese, asi hodinu pěšky od domu mých rodičů, pod starým vývratem, nalezneme nenápadné místo. Jen místní lidé ví, že je to místo, kde se koná zázrak zrození. Mezi trávou, mechem a kameny si z podzemí razí cestu ke světlu malé pramínky vody.

Po několika metrech začínají tvořit malé tůně, aby se spojily a nabraly sílu k dalšímu putování.

Nenápadně protékají nízkou vegetací, aby o něco později překonaly první větší překážku v podobě kamenů a spadaných větví.

Sledoval jsem tok až k místu, kde již statný a dravý proud vody přeskakoval kamenné prahy. Energie proudící vody se mísila s energií lesa z kterého se voda zrodila. Taková místa dokáží člověka hodně vzpružit :-)
(viz. fotografie v anglickém textu)