Amazing Nature Contest - July 2020 - #02: New life (Nový život)

(Google translate from Czech)
Today's entry to the Amazing Nature June 2020 - # 02 competition, run by @adalger, is dedicated to the memory of fallen trees.

Nature can captivate me every moment and at every step. Particularly fascinating is the speed with which it is able to heal the wounds it has suffered in bad weather.

In February this year, storm SABINE raged in Europe. I wrote a contribution to the Amazing Nature competition. In the discussion below the article, I promised that I would sometimes return to the place I had recorded in the photos and take new photos. I am fulfilling my promise with this article.

Just to remind. This is one of the pictures taken in February.
IMG_20200211_161842.jpg

By the end of May, the fallen tree trunks had been removed by humans, leaving only a few broken branches. What was my surprise when I saw new tree plants on the spot. I didn't expect them to grow up so soon.
IMG_20200630_171900.jpg


IMG_20200630_172030.jpg

The relaxed space, the view of the sky, plenty of moisture and heat did their job.
This was also influenced by the fact that heavy equipment did not enter this place and thus did not damage the "sleeping" tree seeds.

I know that it is not possible everywhere, but sometimes it seems to me that nature can cope better without us humans than when we try to "help" it.

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Můj dnešní vstup do soutěže Amazing Nature červen 2020 -#02, kterou provozuje @adalger, věnuji památce padlých stromů.

Příroda mne dokáže uchvátit každou chvíli a na každém kroku. Zvláště fascinující je, s jakou rychlostí je schopna zacelit rány, které utrpěla při nepřízni počasí.

Letos v únoru řádila v Evropě vichřice SABINE. Psal jsem k tomu příspěvek do soutěže Amazing Nature. V diskuzi pod článkem jsem přislíbil, že se někdy vrátím na místo, které jsem zaznamenal na fotografiích, a pořídím nové fotografie. Tímto článkem plním svůj slib.

Jen pro připomenutí. Toto je jeden ze snímků pořízených v únoru.
IMG_20200211_161056.jpg

Koncem května již byly padlé kmeny stromů lidmi odstraněny a zbylo jen několik polámaných větví. Jaké bylo mé překvapení, když jsem na místě uviděl nové rostlinky stromů. Nečekal jsem, že vyrostou tak brzy.
IMG_20200630_172240.jpg

IMG_20200630_172334.jpg

Uvolněný prostor, výhled na oblohu, dostatek vláhy a tepla vykonaly svou práci.
Svůj vliv na to mělo i to, že na toto místo nevjela těžká technika a neponičila tak „spící“ semena stromů.

Vím, že to všude nejde, ale někdy mi připadá, že si příroda bez nás lidí umí poradit lépe, než když se ji snažíme „pomáhat“.