My Actifit Report Card: December 29 2020

Další budíček v pět ráno. Dnes vlastně ve čtyři. Psi byli neklidní a štěkali na měsíc. Procházky se však dočkali až v sedm ráno. I když to nezní moc přesvědčivě, mám tyhle rána rád :-)
IMG_20201229_070928.jpg

Another alarm clock at five in the morning. Today, at four. The dogs were restless and barked at the moon. However, the walks did not end until seven in the morning. Although it doesn't sound very convincing, I like this morning :-)
IMG_20201229_074349.jpg

A beautiful silence that is not yet disturbed by the sounds of civilization, grazing deer in the fields and sometimes nice views at dawn.
IMG_20201229_075555.jpg

The afternoon walk was a little shorter than yesterday. It was quite warm, and in places where the sun was shining, the tiny amount of snow that had fallen here at the end of last week was slowly disappearing.

Krásné ticho, které ještě neruší zvuky civilizace, pasoucí se srnky na polích a někdy i pěkné pohledy na svítání.
IMG_20201229_080038.jpg

Odpolední procházka byla o něco kratší než včera. Bylo docela teplo a na místech kam svítilo slunce pomalu mizí to nepatrné množství sněhu, které tady koncem minulého týdne napadlo.
IMG_20201229_155804.jpg

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


20617
Daily Activity, Walking