My Actifit Report Card: December 25 2020

Volno? @xlisto by mohl potvrdit, že řidič má volna málo a pokud náhodou nějaké má, může o něj okamžitě přijít.
Naštěstí to nebylo žádné drama. Jen jsem vstával v pět ráno a dělal na chvíli taxikáře.

Free time? @xlisto could confirm that the driver has little time off and if he happens to have one, he can lose it immediately.
Fortunately, it was no drama. I just got up at five in the morning and worked as a taxi driver for a while.

On the way from Budějovice, I "jumped" on a small trip to Jindřichův Hradec. Even a "forest man" like me sometimes goes to town :-). A walk through an "empty", rainy city had something in it :-).
IMG_20201225_075532.jpg

On an afternoon walk with Ashley, we waded through a small amount of snow. Pleasant winter surprise against yesterday's "spring" :-)
ryb-s1.jpg

Cestou z Budějovic jsem si "odskočil" na malý výlet do Jindřichova Hradce. I "lesní muž" jako já, občas zajde do města :-). Procházka "prázdným", deštivým městem měla něco do sebe :-).
IMG_20201225_074839.jpg

Na odpolední procházce s Ashleym jsme se brouzadli nepatným množstvím sněhu. Příjemné zimní překvapení proti včerejšímu "jaru" :-)
pot-s1.jpg

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


20123
Daily Activity, Photowalking