My Actifit Report Card: December 24 2020

Vánoce? Nevím jak u vás, ale u nás to vypadá spíše na Zelený čtvrtek. Sníh nikde a lesní mech svítí do daleka jasnou zelení. Takové malé předjaří.
IMG_20201224_145237.jpg

Christmas? I don't know about you, but with us it looks more like Maundy Thursday. Snow nowhere and forest moss shines into the far bright greenery. Such a small early spring.
IMG_20201224_152515.jpg

Today only 18k +. I had to shorten the afternoon walk a bit. Christmas Eve soup is, as every year, my job :-)

Dnes jen 18k+. Musel jsem trochu zkrátit odpolední procházku. Štědrovečerní polévka je totiž, jako každý rok, má práce :-)

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


18402
Daily Activity, Walking