My Actifit Report Card: December 23 2020

Některé návyky prostě okamžitě odbourat nejde. Co to znamená? Dovolená nebo ne, budím se nejpozději v šest ráno, někdy i dříve. Má to jednu výhodu. Stihnu na ranní procházce vidět východ slunce :-).

Some habits simply cannot be broken down immediately. What does it mean? Holiday or not, I wake up at six in the morning at the latest, sometimes earlier. It has one advantage. I will manage to see the sunrise on a morning walk :-)

Today it was not a perfect sunrise, but a nice hint of sunrise and an attempt by the sun to break through the clouds :-)
IMG_20201223_072930.jpg

Dnes to nebyl sice dokonalý východ slunce, ale pěkný náznak svítání a pokus slunce prodrat se přes mraky :-)

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


20747
Daily Activity, Walking