My Actifit Report Card: December 22 2020

Na začátku každého delšího volna si říkám, že budu sedět doma a šetřit nohy. Pokaždé to dopadne tak, že na druhý den už mi chození chybí. Největší radost z toho má samozřejmě Sofie :-).
IMG_20201222_153515.jpg

At the beginning of each longer holiday, I tell myself that I will sit at home and save my feet. It always turns out that I miss walking the next day. Sofia is most happy with that, of course :-)

Today we went on a longer walking circuit. For a few moments, the sun even made its way through the clouds for its rays. Too bad we don't have snow. A snowy landscape in the rays of the setting sun would have the right winter atmosphere :-)
IMG_20201222_153550.jpg

Dnes jsme se vypravili na delší vycházkový okruh. Na pár okamžiku si dokonce slunce proklestilo cestu mezi mraky pro své paprsky. Škoda, že u nás není sníh. Zasněžená krajina v paprscívh zapadajícího slunce by měla tu pravou zimní atmosféru :-)
IMG_20201222_154239.jpg

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


19563
Daily Activity, Walking, Yard Work