My Actifit Report Card: December 21 2020

Mylně jsem se domníval, že se budu "flákat". Má drahá polovička dospěla k názoru, že na to nemám nárok. Abych nevyšel ze cviku, dělal jsem půl dne taxikáře a nosiče zároveň.
dab.png

I mistakenly thought I would "hang around." My dear half came to the conclusion that I am not entitled to it. In order not to get out of practice, I worked as a taxi driver and a porter at the same time for half a day.

8k for a walk with Sofia was just a slight "trot" at the end of a "free" day :-)

8k na procházku se Sofií bylo jen lehké "vyklusání" na závěr "volného" dne :-)

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


19174
Daily Activity, Shopping, Walking, Yard Work