My Actifit Report Card: December 19 2020

Ač nerad, připojil jsem se dnes k předvánočnímu shonu. Polovina dnešních kroků patřila pochodování po různých obchodech. Běžný týdenní nákup se tak protáhl na tři hodiny.

dab.png

Although I hate it, I joined the pre-Christmas bustle today. Half of today's steps involved marching through various shops. The normal weekly purchase thus lasted for three hours.

I honestly stepped on the rest of the steps on an afternoon walk with Sofia. Fog, damp, a little blowing. There was nothing on the way that I would never take pictures, so no photos.

Zbytek kroků jsem poctivě odšlapal na odpolední procházce se Sofií. Mlha, vlhko, trochu foukalo. Po cestě nebylo nic, co bych už někdy nevyfotil, takže foto žádné.

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


16340
Daily Activity, Shopping, Walking