My Actifit Report Card: December 10 2020

Začínám fungovat na automat. Tělo se soustředí pouze na životní funkce a hlava odmítá pracovat :-). No, nějak to ještě týden vydržím. Pak bych měl mít volno až do nového roku.

I'm starting to work on a vending machine. The body focuses only on vital functions and the head refuses to work :-). Well, somehow I'll last another week. Then I should have time off until the new year.

The photos are from an evening walk with Sofia. The lights on the right in the second photo are the Christmas lights of a floating fishing hut.
IMG_20201210_163503.jpg

Fotky jsou z podvečerní procházky se Sofií. Ty světla v pravo na druhé fotce jsou vánoční osvětlení plovoucí rybářské chaty.
IMG_20201210_163453.jpg

linka.png
#aroundworld
disc2.png
anc-thema.png

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


52168
Daily Activity, Moving Around Office, Walking