Předvečer adventu / The eve of Advent

Už máte nachystanou první svíčku v adventním věnci na zapálení? Pokud má paměť sahá, nikdy jsme to doma nedělali. Stačí mi, že o tom vím :-).

Have you already prepared the first candle in the Advent wreath for lighting? If my memory goes back, we never did it at home. All I need to know is that.

Why am I writing about it? Sometimes I listen to the radio, so I learned that Advent begins on Sunday. Christmas trees will be lit in public places, and if the situation around the C-19 allows, the "Bethlehem Light" will be distributed from chapels and churches to human homes.

Nature adorns himself :-).
IMG_20201128_161328.jpg

He lights up frosty decorations whenever he has the opportunity :-)
IMG_20201128_161451.jpg

Proč o tom píšu? Občas poslouchám rádio a tak jsem se dozvěděl, že v neděli začíná advent. Budou se rozsvěcovat vánoční stromy na veřejných místech a pokud to situace kolem C-19 dovolí, tak se bude i roznášet "Betlémské světlo" z kaplí a kostelů do lidských domovů.

Příroda si zdobí posvém :-).
IMG_20201128_161336.jpg

Rozsvěcí mrazivé ozdoby kdykoli má k tomu příležitost :-)
IMG_20201128_161519.jpg

linka.png
atw.gif
disc2.png

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


13539
Daily Activity, House Chores, Walking