Kopie. / Copy

Dnes opět podezřele krátký pracovní den. Jezdil jsem kolem Českých Budějovic, ale bylo to trochu dál než "okolo komína" :-). Bylo příjemné počasí a tak jsem toho využil k nějakým pracím na dvorku a na delší procházku se Sofií.

IMG_20201118_160653.jpg

Today again a suspiciously short working day. I drove around České Budějovice, but it was a bit further than "around the chimney" :-). The weather was nice and so I used it for some work in the yard and for a longer walk with Sofia.
IMG_20201118_161211.jpg

The sun was just hiding behind the horizon. Combined with the clouds, the fading daylight in the sky created magical images. Being able to paint and have colors with me, I would probably "draw" what is happening in the sky. However, I can't paint, so at least I took a few pictures (copies of the sky). Maybe they would like @phortun for his series "Golden Hour" :-)
IMG_20201118_161235.jpg

Slunce se zrovna schovávalo za horizont. V kombinaci s mraky, vytvořilo pohasínající denní světlo na obloze kouzelné obrazy. Umět malovat a mít u sebe barvy, asi bych "obkresloval" dění na obloze. Malovat však neumím, tak jsem aspoň udělal několik snímků (kopií oblohy). Možná by se líbily @phortun (ovi) do jeho série "Zlatá hodina" :-).
IMG_20201118_163448.jpg

IMG_20201118_163512.jpg

linka.png
#aroundworld
disc2.png

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


40369
Daily Activity, Moving Around Office, Walking, Yard Work