Přeplněná příroda / Crowded nature

Stačí jeden den bez pořádného pohybu a jsem jako přejety parním válcem :-). I když bylo proti včerejšku "špatné počasí", vypravil jsem se se Sofií na delší odpolední procházku.

dab.png

Just one day without proper movement and I'm like running over a steam cylinder :-). Even though the weather was "bad weather" yesterday, I went on a long afternoon walk with Sofia.

I didn't take pictures. A cold wind was blowing and although it is unlikely, my hands will freeze in this weather, even if it is not below zero.

I foolishly thought it would be quiet to walk through. The opposite was true. The forest trails were full of hikers and their dogs.

The situation from the spring months is repeating. The shops are closed and so everyone is heading to nature. Unfortunately, they behave like in the city. It seems to me that the people of the city are afraid of silence and are trying to intimidate the silence by all means.

Last year at this time there was almost absolute peace around our house. Forest animals walked around, birds that did not fly south sang their autumn songs. It's all gone.

Instead of deer and squirrels, crowds of people travel around and instead of birdsong there is a noisy call, barking of dogs and sounds from mobile phones :-(

Nefotil jsem. Foukal studený vítr a ač je to nepravděpodobné, při tomto počasí mi omrzají ruce i když není pod nulou.

Bláhově jsem si myslel, že bude na procházení klid. Opak byl pravdou. Lesní stezky byly plné výletníků a jejich psů.

Opakuje se situace z jarních měsíců. Jsou zavřené obchody a tak všichni míří do přírody. Bohužel, chovají se jako ve městě. Připadá mi, že se lidé z města bojí ticha a snaží se ticho všemi prostředky zaplašit.

Loni touto dobou byl kolem našeho domu takřka absolutní klid. Lesní zvěř se procházela okolo, ptáci kteří neodlétají na jih pěli své podzimní písně. To vše je pryč.

Místo srnek a veverek putují okolo davy lidí a místo ptačího zpěvu je hlučný hovor, štěkání psů a zvuky z mobilních telefonů :-(

linka.png
#aroundworld
disc2.png

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


14513
Daily Activity, Walking, Yard Work