Horizont

Dnešní služební jízda byla kratší a celkem nezajímavá. Měl jsem tedy dostatek času na odpočinek a na pozdně odpolední procházku se Sofií. Už druhý den za sebou byla obloha skoro jasná.
IMG_20201113_161249.jpg

Today's business trip was shorter and quite uninteresting. So I had plenty of time to relax and take a late afternoon walk with Sofia. For the second day in a row, the sky was almost clear.
IMG_20201113_162959.jpg

The advantage of late afternoon walks is that I meet almost no people in the fields and forests. Sofia is calmer and I can look around in peace and enjoy the peace.
IMG_20201113_163213.jpg

I took a few pictures of the horizon. There is something soothing in looking at the sky after sunset. It is not completely dark yet and the last reflections of daylight provide a beautiful contrasting image :-)
IMG_20201113_163222.jpg

Výhodou pozdních odpoledních procházek je, že nepotkávám v polích a lesích skoro žádné lidi. Sofie je klidnější a já se mohu v klidu rozhlížet kolem sebe a užívat si klidu.

Pořídil jsem pár obrázků horizontu. Je něco uklidňujícího v pohledu na oblohu po západu slunce. Ještě není úplná tma a poslední odlesky denního světla poskytují krásný kontrastní obraz :-)
IMG_20201113_170046.jpg

linka.png
#aroundworld
disc2.png

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


43799
Daily Activity, Moving Around Office, Walking