Krajinou kamenů / Landscape of stones

V jednom okamžiku mé dnešní služební jízdy jsem projížděl zajímavým místem. Kam mé oko dohlédlo, tam ležely velké kameny. Našel jsem místo na zastavení a šel si některé prohlédnout.

At one point on my business trip today, I was passing an interesting place. As far as my eye could see, there were large stones. I found a place to stop and went to see some.

IMG_20201110_102734.jpg

I could afford it. I managed to get a small time lead. Stones just lay in the adjacent grove. Some overgrown with moss, others without vegetation.

IMG_20201110_102759.jpg

I've known the place before. So I made another unplanned stop. Step by step, I was approaching a place I had wanted to take a picture of for a long time. Only today I succeeded :-)

And here we have it. /
IMG_20201110_104829.jpg

I'll get closer, I'll take a picture.
Next steps closer.

I'm in place. Beautiful viklan. Nature is a witch. Although. This viklan was unlucky that a guy was proving his strength in the wrong place. Putting the viklan in its original place put a lot of work.
IMG_20201110_104902.jpg

#bouldersunday
@shasta, do you like this place?

Mohl jsem si to dovolit. Povedlo se mi získat malý časový náskok. V přilehlém lesíku si jen tak polehávaly kameny. Některé zarostlé mechem, jiné bez porostu.

To místo znám už z dřívějška. Udělal jsem proto ještě jednu neplánovanou zastávku. Krok za krokem jsem se blížil k místu, které jsem si chtěl už dlouho vyfotit. Teprve dnes se mi to povedlo :-)

A tady ho máme.

Přiblížím se, udělám fotku.
Další kroky blíž.
IMG_20201110_104844.jpg

Jsem na místě. Krásný viklan. Příroda je čarodějka. I když. Tento viklan měl smůlu, že si nějaký borec dokazoval svou sílu na nepravém místě. Postavení viklanu na původní místo dalo hodně práce.
IMG_20201110_104931.jpg

linka.png
#aroundworld
disc2.png

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


46742
Daily Activity, Moving Around Office, Photowalking, Walking