Jinovatka / Hoarfrost

Taky už u vás ráno mrzlo? Probudil jsem se do nezvyklého světla. Námraza na trávě odrážedla měsíční svit a prosvětlovala tmu. Na některých místech byly dokonce zamrzlé kaluže.

Is it cold in the morning too? I woke up in an unusual light. The icing on the grass reflected the moonlight and illuminated the darkness. In some places there were even frozen puddles.

In the afternoon, the sun peeked out of the fog for a moment. Through the fog and trees it created nice effects :-)
Odpoledne na chvíli vykouklo slunce z mlhy. Přes mlhu a stromy vytvářelo pěkné efekty :-)
IMG_20201106_143701.jpg

However, the fog eventually won. Fog lay over the surface of the pond
Mlha však nakonec zvítězila. Nad hladinou rybníka se povalovala mlha
IMG_20201106_160522.jpg

and from the misty landscape the trees emerged like indistinct ghosts.
a ze zamlžené krajiny pak vystupovaly stromy jako nezřetelné přízraky.
IMG_20201106_161928.jpg

linka.png
#aroundworld
disc2.png

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


43211
Daily Activity, Moving Around Office, Walking