My Actifit Report Card: October 29 2020

Říká se, že Čechy jsou zemí zámků a hradů. Určitě jich máme hodně a některé jsou známé i za hranicemi. Zámky jsou krásné, zříceniny hradů jsou romantické. Někdy je ale člověku smutno, když potká zdevastovanou stavební památku.

It is said that Bohemia is a land of chateaux and castles. We certainly have a lot of them and some are known beyond the borders. The castles are beautiful, the ruins of the castles are romantic. But sometimes it is sad to encounter a devastated architectural monument.

I drive around quite often, but only today did I dare to take pictures of this castle in Český Rudolec. From the distance you can see only the repaired tower and invites you to visit. Only on the spot does one find out that he has come to see the ugly ruin.
IMG_20201029_073236.jpg

I have "only" fallen leaves from the afternoon walk. It is also a "end" in a way, but it pleases the eye much more than the ruin in the first picture.

Jezdím okolo dost často, ale až dnes jsem se odvážil tento zámek v Českém Rudolci vyfotit. Z dálky je vidět jen opravená věž a láká k prohlídce. Až na místě člověk zjistí, že se přijel podívat na nevzhlednou ruinu.
IMG_20201029_073259.jpg

Z odpolední procházky mám "jen" spadané listí. Je to svým způsobem také "konec", ale oku lahodí mnohem více než ruina na prvním obrázku.
IMG_20201029_130726.jpg

linka.png
#aroundworld

disc2.png

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


53656
Daily Activity, Moving Around Office, Walking