Stádo. / Herd.

S nadsázkou by se dali napsat, že jsem dnes převážel stádo krav :-). A také denní produkci malé tabákové firmy. Cigarety na čerpací stanice za pouhý milión Kč.

dab.png

It would be an exaggeration to write that I was transporting a herd of cows today :-). And also the daily production of a small tobacco company. Cigarettes at gas stations for only one million CZK (Czech crowns).

And how did I come up with that herd of cows? Once (under socialism) it was calculated that one cow would milk an average of 10 liters of milk per day. I transported 50 packages (one package = 12 liters). By a simple calculation, I came to the number of 60 cows. This is a good herd :-)

A jak jsem přišel na to stádo krav? Kdysi (za socialismu) se počítalo, že jedna kráva nadojí za den v průměru 10 litrů mléka. Já převážel 50 balíků (jeden balík = 12 litrů). Jednoduchým výpočtem jsem dospěl k počtu 60 krav. To už je pořádné stádo :-)

linka.png
#aroundworld
disc2.png

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


48158
Daily Activity, Moving Around Office, Walking