Ráno / Morning

Za okny se začínal budit nový den, když si Ashley vyžádal ranní procházku. Přivítal nás chlad podzimního rána a ticho začínajícího dne. Ranní šero neochotně ustupovalo dennímu světlu.

A new day was beginning to wake up outside the windows when Ashley requested a morning walk. We were greeted by the coolness of the autumn morning and the silence of the beginning of the day. The morning gloom reluctantly gave way to daylight.

The sun was still over the horizon and so the yellow leaves of the young maple attracted my gaze, like the light of a lamp attracts moths :-).
IMG_20201018_073000.jpg

Our steps, of course, led to a neighboring pond. The surrounding trees and clouds illuminated by the first rays of the sun reflected on the calm surface.
IMG_20201018_073353.jpg

I love these moments of the beginning of the day and I enjoy them whenever I can.

linka.png

Slunce bylo ještě za obzorem a tak žluté listy mladého javoru přitahovaly můj pohled, jako svit lampy přitahuje můry :-).
IMG_20201018_073024.jpg

Naše kroky vedly samozřejmě k sousednímu rybníku. Na klidné hladině se odrážely okolní stromy a prvními paprsky slunce ozářená oblaka.
IMG_20201018_073443.jpg

Mám rád tyto chvilky začínajícího dne a užívám si je kdykoliv můžu.

linka.png
#aroundworld
disc2.png

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


17637
Daily Activity, Walking