My Actifit Report Card: October 16 2020

Výkonem můj nejslabší den v tomto týdnu. Omezení vydaná českou vládou se projevují i u naší firmy. Ubývají nám zakázky. Využil jsem krátkého dne k odpočinku vleže :-).

dab.png

Exercising my weakest day this week. Restrictions issued by the Czech government are also reflected in our company. We are running out of orders. I used a short day to rest while lying down :-)

linka.png
#aroundworld
disc2.png

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


32930
Daily Activity, Moving Around Office, Walking