Pokusy. / Attempts.

Někdy mám den složený ze samých pokusů. Některé vycházejí, jiné ne. Dnešek byl také takový "pokusný" :-). V práci skoro všechny pokusy vyšly dobře. Na Hive nic moc :-(.

Sometimes I have a day of experiments. Some come out, others don't. Today was also such an "experimental" :-). Almost all attempts at work went well. Nothing much for Hive :-(.

Employment
An attempt to "stuff" ten pallets into six pallet places was successful :-).
An attempt to photograph the sewer manhole in Jindřichův Hradec failed.
An attempt to return to the depot as planned was successful.

Home
This photo looks like a failed attempt. You could write "blind shot". But when magnified, you can see in the middle of the photo why I took the photo. So I can register a successful attempt :-).
IMG_20201015_165253.jpg

An attempt to write an article for 'Disccover.net' did not turn out well. The article is written, but it cannot be published directly to disccover.net due to a faulty API.

Zaměstnání
Pokus "nacpat" na šest paletových míst deset palet se povedl :-).
Pokus vyfotit kanalizační poklop v Jindřichově Hradci se nepovedl.
Pokus vrátit se na depo podle plánu se podařil.

Doma
Tahle fotka vypadá jako nepovedený pokus. Dalo by se napsat "výstřel na slepo". Ale při zvětšení je vidět uprostřed fotky, proč jsem fotil. Mohu tedy zaregistrovat povedený pokus :-).
dnes.jpg

Pokus napsat článek pro 'Disccover.net' nedopadl dobře. Článek je sice napsaný, ale nejde publikovat přímo na disccover.net díky chybujícím API.

linka.png
#aroundworld
disc2.png
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


49740
Daily Activity, Moving Around Office, Walking