My Actifit Report Card: October 12 2020

Dlouhá cesta na Moravu a zpět. Pár tun (3.5) nákladu. Nic, co by se nedalo zvládnout :-). Ovšem ranní zmatek ve skladu stál za ... . Ještě v 07:00 jsem o jednom zákazníkovi nevěděl, kam to povezu.

A long way to Moravia and back. A few tons (3.5) of cargo. Nothing that could not be done :-). However, the morning confusion in the warehouse was worth…. At 07:00 I didn't know where to take one customer.

The management was making some adjustments and their addresses were mixed a bit. My customer had an address made up of two cities. From one city street and from another name. Both places are 80 km apart. And then choose where to put it.

I took the photo on an afternoon walk. The leaves of the plants are starting to color nicely :-)
IMG_20201012_160359.jpg

Vedení dělalo nějaké úpravy a trochu se jim smíchaly adresy. Můj zákazník měl adresu složenou ze dvou měst. Z jednoho města ulici a z druhého název. Obě místa jsou od sebe vzdálená 80 km. A pak si vyberte, kam se to má zavést.

Fotografii jsem pořídil na odpolední procházce. Listy rostlin se začínají pěkně zabarvovat :-)

linka.png
#aroundworld
disc2.png

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


54285
Daily Activity, Moving Around Office, Walking