Žaludová / Acorn

Jdu si klidně po pěšině a najednou dostanu ránu do hlavy. Skrčím se a dívám se po zdroji útoku. Zdroj byl nad mou hlavou. Procházel jsem zrovna pod dubem z něhož padaly žaludy.

I walk calmly on the path and suddenly I get hit in the head. I crouch and look for the source of the attack. The source was over my head. I was walking under an oak tree from which acorns were falling.

IMG_20201009_175744.jpg

Looking at the branches of the oak, Rumcajs would be happy. The Czech community understands, for others I will explain:
Rumcajs is a fairy-tale robber who used acorns as ammunition for pistols.
The oak was literally littered with acorns. Every now and then an acorn fell. These days it is a bit dangerous to go under the oaks :-).
IMG_20201009_175854.jpg

I read somewhere that acorns will be superfood. I don't know. Making flour from acorns is quite laborious and time consuming.
The skin must be removed, immersed in water for at least 24 hours to extract bitterness, then dried (roasted). Only acorns prepared in this way can be ground into flour.

Crispy pancakes can be baked from flour. My friends from school and I tried it a long time ago. We smeared pancakes with strawberry jam, stacked them on top of each other and had a cake :-).

If you don't have much to do on long evenings, you can try it. Then let me know how you liked the acorn cake :-D

Z pohledu do větví dubu by měl radost Rumcajs. Česká komunita chápe, pro jiné vysvětlím:
Rumcajs je pohádkový loupežník, který používal žaludy jako náboje do pistole.
Dub byl žaludy doslova obsypán. Každou chvíli nějaký žalud spadl. Vtěchto dnech je trochu nebezpečné pod duby procházet :-).
IMG_20201009_175812.jpg

Někde jsem četl, že žaludy budou superpotravina. Nevím. Udělat ze žaludů mouku je docela pracné a zdlouhavé.
Musí se odstranit slupka, minimálně na 24 hodin ponořit do vody aby se vylouhovaly hořčiny, pak vysušit (pražením). Teprve takto upravené žaludy je možno semlít na mouku.
IMG_20201009_175905.jpg

Z mouky lze upéci křehké placky. Už jsme to s kamarády ze školy kdysi dávno zkoušeli. Placky jsme potřeli jahodovým džemem, poskládali na sebe a měli jsme dort :-).

Pokud nebudete mít za dlouhých večerů co na práci, můžete to vyzkoušet. Dejte mi pak vědět, jak vám žaludový dort chutnal :-D

linka.png
#aroundworld
disc2.png

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


48711
Daily Activity, Moving Around Office, Walking