Most. / Bridge.

Je mnoho mostů. Na mostech je krásné, že spojují. Most, který se mi podařilo vyfotit dnes na pozdní odpolední procházce je trochu jiný. Spojuje oblohu se zemí.
IMG_20201007_181200.jpg

There are many bridges. On the bridges it is beautiful that they connect. The bridge I managed to take a picture of today on a late afternoon walk is a little different. It connects the sky with the earth :-).
IMG_20201007_181133.jpg

Not so long ago @pavelsku wrote that the rainbow is a sign of the "divine" covenant. We can think about it. In any case, it is at least a beautiful natural phenomenon.

It's a wonderful interplay of opposites. While it is raining down your neck, you are watching a colorful something form in the sky by breaking the sun's rays on raindrops :-).

Není to tak dávno, co @pavelsku napsal, že duha je znamení "boží" smlouvy. Mužeme si o tom myslet své. V každém případě to je minimálně krásný přírodní úkaz.

Je to nádherná souhra protikladů. Zatímco vám prší za krk, díváte se, jak se na obloze tvoří lámáním slunečních paprsků na kapkách deště barevné cosi :-).
IMG_20201007_181001.jpg

linka.png
atw.gif
disc2.png

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


51563
Daily Activity, Moving Around Office, Walking